Ny gen oroar forskare – gör bakterier antibiotikaresistenta
I samband med operationer ges patienten antibiotika för att hindra infektioner. Ett allvarligt hot mot sjukvården är den antibiotikaresistens som har uppstått hos bakterier som gör de resistenta även mot bredspektrumantibiotikum.(Foto: Juan Barreto/AFP)


En nyligen publicerad studie i tidskriften Lancet Infectious Diseases rapporterar oroande fakta om bakterier med en ny typ av gen, så kallad NDM-1. Genen gör bakterier resistenta mot antibiotika. Från att ha först upptäckts i Indien så sprider den sig nu runt i världen och fall har upptäckts i Sverige.

Det som gör den nya genen NDM-1 (New Delhi metallo-ß-laktamas 1), så skrämmande är att den är resistent mot karbapenemer, det bredspektrumantibiotikum som man ger intravenöst när inget annat penicillin hjälper. Genen har hittats i tarmbakterien Escherichia coli och bakterien Klebsiella pneumoniae som orsakar luftvägsinfektioner.

NDM-1-genen identifierades första gången 2008 hos en svensk patient som tidigare vårdats på sjukhus i New Delhi och som senare fick vård i Örebro.

Våren 2010 upptäcktes ett nytt fall, den här gången var det en patient som vårdades i Umeå efter att ha fått sjukhusvård i Indien.

Den nya studien baserar sig på isolat från patienter med samhälls- och sjukhusförvärvade infektioner på två olika indiska sjukhus. I staden Chennai samlade det in 3521 isolat, av dem var 141 resistenta mot karbapenemer och 44 av dem bar på NDM-1-genen.

Av 198 isolat i staden Haryana var 47 var karbapenemresistenta och hos 26 av proverna fanns genen NDM-1.

Även i Storbritannien har 37 fall bekräftats under 2008-2009. I flera fall har patienterna vårdats på sjukhus i Indien och Pakistan men inte alltid. Liknande fall har också upptäckts i Bangladesh och Australien.

Tarmbakterierna kan orsaka flera slags infektioner, bland annat urinvägsinfektion och blodförgiftning.

Professor Tim Walsh vid Cardiff University i Storbritannien, och hans forskarkolleger från flera olika länder, som har arbetat med studien, varnar nu för att den nya genen kan leda till ett stort globalt folkhälsoproblem och de efterlyser en samordnad internationell övervakning av smittspridningen.