Ny finsk skärpa kring mänskliga rättigheter
Den finska justitieministern Tuija Brax i Luxemburg den 13 juni 2007. (Foto: AFP/Jean Christophe Verhaegen)


Finlands nya justitieminister Tuija Brax har enligt nyheterna på finska TV4 vägrat att överlämna en vitrysk medborgare till Vitryssland.

Hon har därmed gått emot Högsta domstolens beslut. Motiveringen till förfarandet är att Vitryssland inte har ordnade förhållanden för människors rättigheter i samhället, det kan inte garanteras att folk får rättvis behandling.

Den vitryske medborgaren flyttade till Finland för 3,5 år sedan, men fick sedan veta att han måste tillbaka för att han skulle ha stulit arbetsgivarens kontorstolar. Mannen nekar till anklagelserna. Han är också säker på att han inte skulle få en rättvis prövning, utan skulle tvingas med metoder som misshandel att erkänna något han inte gjort.

Rapporter från invandrarmyndighet och organisationer för mänskliga rättigheter bekräftar detta påstående. Rättsväsendet i Vitryssland är helt beroende av den enväldige presidenten Alesandr Lukashenkons styre.

Att justitieministern ändrar Högsta domstolens beslut ger en signal om att det kan räcka med en sannolik misstanke att fångar behandlas dåligt i ett land för att få stanna i Finland . Inte att man i just detta specifika fall skulle behandlas bra eller dåligt.

Tuija Brax blev justitieminister i den nya finska regeringen under våren 2007. Hon skriver på sin hemsida särskilt om mänskliga rättigheter, där hon konstaterar att ”Mänskliga rättigheter är en absolut förutsättning för demokrati” och att ”det finns ingen demokrati utan mänskliga rättigheter.”

Tuija Brax menar också att ”Finlands politik om mänskliga rättigheter har förbättrats något och att Finland borde ta upp frågor om mänskliga rättigheter i skarpare ordalag i sina relationer till Ryssland, USA och Kina.”