Ny effektiv vibrationsgenerator konstruerad


Forskare har konstruerat ett revolutionerande batteri som laddas genom vibrationer. Batteriet är tio gånger kraftigare än någon liknande apparat.

Generatorn, som skapats av ingenjörer vid University of Southampton, omvandlar rörelseenergi till elektrisk energi genom att använda vibrationer och rörelser som finns i omgivningen.

Generatorn skulle kunna ersätta vanliga batterier.

Forskningsteamet hävdar att apparaten kan användas i trådlösa, självdrivna däcksensorer och om den utvecklas vidare kan den även utgöra en grund för teknik med självdrivna pacemakers.

– Detta är den mest lyckade generatorn i sitt slag och den genererar energi mycket mer effektivt än någon annan liknande apparat i denna storlek, säger Dr Steve Beeby på University of Southampton i ett uttalande.

Han menar att det finns ett stort intresse för att generera energi från vibrationer med tillämpningsområdet att förse trådlösa sensorer med kraft.

– Den stora fördelen med trådlösa sensorsystem är att man genom att ta bort kablar och batterier får möjlighet att placera ut sensorer på ställen som tidigare inte varit åtkomliga.

Generatorn, vars storlek är mindre än en kubikcentimeter, har utvecklats som en del av det EU-finansierade projektet VIBES (Vibration Energy Scavenging) med en budget på 4,13 miljoner Euro.

Den första serien av apparater kommer att förse trådlösa sensorer med elektricitet för att övervaka en enhet som styr luftkonditioneringen till flera laboratorier i en byggnad.

Enligt Dr Beeby har intresset ökat inom området för miniatyrsensorer med låg energiåtgång samt trådlösa sensornätverk. Framstegen på området har emellertid begränsats av avsaknaden av utveckling inom elgeneratorsystem. Dr Beeby tror att VIBES-generatorn kan innebära lösningen.

Översatt från originalartikel på engelska.