Ny diagnosmetod kan ge säkrare upptäckt av prostatacancer


En ny metod kan bidra till en säkrare diagnostisering av prostatacancer, enligt en ny studie vid Uppsala universitet.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i vårt land. Eftersom tumören oftast växer långsamt brukar det ta många år innan de ger symtom.

Professor Ulf Landegren har tillsammans med sin forskargrupp upptäckt en metod som kan leda till säkrare diagnoser av prostatacancer och färre onödiga operationer.

Idag använder man PSA-markören som diagnostiseringsmetod av prostatacancer. Metoden har kritiserats för att ge falskt positivt svar och som medför onödiga operationer.

– I det begränsade patientmaterial vi undersökt i denna studie tycks denna markör på ett tydligare sätt korrelera med sjukdomens allvarlighet än vad PSA gör, säger Masood Kamali-Moghaddam, en av forskarna i gruppen, i ett pressmeddelande.

Proximitetsligering, som metoden kallas, beskrivs som en unikt snabb och exakt metod, för bestämning av proteiner.

Redan för 30 år sedan visade en av forskarna bakom studien, Gunnar Ronquist, att prostataceller pumpade ut stora mängder av en liten membranklädd partikel i sädesvätskan som han gav namnet prostasomer.

Forskarna tror att orsaken till att dessa prostasomer uppträder i blod vid tumörsjukdomar
är att prostasomer istället för att hamna i sädesvätskan, pumpas ut i omkringliggande cancervävnad  eftersom de utsöndrande cellerna inte längre leds ut i prostatans normala utförsgångar

Prostasomer har inte tidigare kunnat påvisas i blod men med hjälp av ett speciellt test, kunde Uppsalaforskarna se förhöjda nivåer av prostasomer i blod från prostatacancerpatienter.

– Vi har en förhoppning
att denna typ av markörer kan visa sig värdefulla inte bara vid prostatacancer utan också vid andra liknande tumörer, som sammantaget utgör den klart dominerande gruppen av elakartad cancer, säger Masood Kamali-Moghaddam.

Resultatet av studien har publicerats i den amerikanska tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences.