Ny allergiforskning får 10 miljoner


Det behövs säkrare, lindrigare och enklare diagnosmetoder för allergier. Forskare vid Uppsala universitet har tagit fram en mer säker och noggrann metod och nu påbörjas kliniska studier.

Vinnova satsar tio miljoner kronor på ett projekt som skall utveckla bättre metoder för diagnostik av inflammationer i luftvägar och tarmar. Projektet är ett samarbete med företagen Phadia, Aerocrine och Alimenta Diagnostics. I gruppen ingår bland annat professor Per Venge från Uppsala universitet som forskar om inflammationer.

– Vi har tagit fram en unik metod för att bättre kunna karaktärisera allergiska reaktioner. Nu har vi fått finansiella medel för att gå vidare till kliniska studier. Om de visar sig vara värdefulla så består företagens intresse i att i förlängningen kommersialisera metoderna, säger Per Venge i ett pressmeddelande från Uppsala universitet.

Idag är metoderna ganska klumpiga för att undersöka en patient som fått en allergisk reaktion. För att bestämma grad och typ av reaktion i lungorna används bronkoskopi, som innebär att man för ner en slags rörkikare med mikroskop i luftvägarna.

Bristen på enkla och lindriga diagnosmetoder gör att behandlingen ofta blir schablonmässig. Bland annat ger man ofta läkemedel som kortison till patienten. Men nya resultat visar att olika celler reagerar väldigt olika på kortison, vilket gör behandlingen oprecis. Dessutom kan kortison ge kraftiga biverkningar.

– Om vi kan karaktärisera patienten bättre, kan läkemedelsbehandlingen bli mer träffsäker och på en bättre nivå. Våra analysmetoder går ut på att kunna beskriva reaktionen genom att undersöka kroppsvätskor och styra behandlingsmängden efter det, säger Per Venge.

Anslaget är ett av flera projekt vid Uppsala universitet som nyligen fått stöd av VINNOVA.

Fakta VINNOVA

VINNOVA är en statlig myndighet under näringsdepartementet som ska bidra till att höja tillväxten och välståndet i landet. Ansvarsområdet är innovationer kopplade till forskning och utveckling – det vill säga nyskapande, framgångsrika produkter, tjänster eller processer med vetenskaplig bas. VINNOVA har ca 180 medarbetare och en årsbudget på 1,7 miljarder kronor till sitt förfogande.

Källa: VINNOVA