Ny aktör inom KRAV-certifiering


Ännu en aktör börjar med KRAV-certifiering. Det är Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Bleking som kommer att erbjuda ekologisk lantbrukscertifiering enligt KRAV:s regler.

Mats Halling, vd för Hushållningssällskapet, ser att intresset för tredjepartscertifiering växer och att de kan bredda sin verksamhet genom att erbjuda certifiering inom växtodling, växthusproduktion, djurhållning, biodling och förädling för såväl KRAV- som EU- producenter. Dessutom erbjuds certifiering av butiker och restauranger enligt KRAV:s standard.

– Det är också tänkbart att vi i framtiden kommer att erbjuda fler certifieringar, till exempel inom landsbygdsupplevelser, som är ett växande område.

Nu väntar Hushållningssällskapet bara på det formella godkännandet från ackrediteringorganet Swedac, vilket beräknas komma innan månaden är slut.

Lena Söderberg, vd för KRAV, välkomnar den nya aktören.

– Nu finns det inte mindre än fyra certifieringsorgan att välja mellan för den som vill KRAV-ansluta sig. Detta gynnar kunderna, eftersom företagen konkurrerar både genom kvaliteten på certifieringstjänsterna och genom att effektivisera och konkurrera med pris, säger Lena Söderberg i pressmeddelandet.

De övriga certifieringsorganen som erbjuder, eller inom kort kommer att erbjuda KRAV-certifiering är; Aranea Certifiering (dotterbolag till KRAV), SMAK samt EFSIS Scandinavia.

Fakta

Hushållningssällskapets uppgift var från början att utveckla landsbygden för att få resurserna att räcka till för landets befolkning. Det var på början av 1800-talet. Nu är syftet att utveckla landsbygdsnäringarna inom verksamheter såsom mat, fiske och skog. De har även olika utvecklingsprojekt.

KRAV-märket är en symbol för ekologiskt producerad mat som framställts på ett miljövänligt och etiskt vis utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel vilket skonar vattendragen. Djurhållningen är anpassad efter djurens naturliga behov och förädlingen av livsmedel är gjord utan konstgjorda tillsatser. KRAV-märkningen står för Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa och Socialt ansvar.