Nu Wa - människornas skapare
Nu Wa skapade människorna. Illustration: SM Yang, Epoch Times


Av alla forntidens legender i Kina är den om hur gudinnan Nu Wa skapade människan den mest spridda. Hela det kinesiska folket är hennes ättlingar.

När Nu Wa skulle skapa det kinesiska folket använde hon lera för att göra de mänskliga figurerna. Det var ingen lätt uppgift och när hon tittade på den första satsen med figurer såg hon att de inte hade blivit som hon tänkt sig. Hennes figurer hade blivit som marionettdockor utan liv, tankar eller rörelseförmåga.

Nu Wa var inte nöjd med sitt arbete. Men så blåste hon med sin magiska andedräkt över lerfigurerna och gav dem på så sätt en själ. Alla förvandlades omedelbart till levande mänskliga varelser.

Det blev ändå inte riktigt bra, för dessa människor hade ingen erfarenhet av någonting. De hade ingen visdom och inte någon som helst uthållighet när det skedde nya förändringar.

Därför betedde de sig helt galet eftersom de inte kunde kontrollera sina känslor, och inte förstod det som hände runt omkring dem. De hade inte heller något logiskt sinne och var inte kapabla att utveckla någon ideologi.

Människorna får musik och visdom

Det visade sig också att de hade mycket lätt för att dö. När en sats av Nu Was skapelser, Nious, dog måste hon göra en ny sats. Det här kompletteringsarbetet var tråkigt och tog aldrig slut.

Nu Wa fick göra några förändringar. Hon gav en del visdom till människorna och skapade musikinstrument åt dem. På så sätt utvecklades sången och dansen genom musiken.

Det visade sig att sjunga och dansa var ett bra sätt för människorna att uttrycka sina känslor. Ända sedan dess har de kinesiska människorna låtit kulturen styra och berika sina liv.

Människorna reproducerar sig själva

Problemet med att människor dog och att Nu Wa var tvungen att göra nya lerfigurer om och om igen måste lösas. Det måste bli ett system där nya människor tog över efter att de gamla hade dött.

Nu Wa grundade därför ett giftermålssystem, där en manlig och en kvinnlig Nious levde samman och födde upp den nya generationen.

Gradvis började människorna förstå att de måste fostras, disciplinera sig och lära sig att hantera sin omvärld. Mänsklighetens historia, kultur och andra aspekter av mänskligheten började utvecklas och spreds undan för undan.

Gradvis blev det enkla livet rikare och livets mening förvandlades från något ihåligt till en civilisation.

Skapelseberättelsen överensstämmer i flera religioner

I Väst finns liknande historier. Det står i första Moseboken att Gud formade en människa av jord och blåste in liv i dess näsborrar. Adam var den första människan och Eva skapades av ett av hans revben.

Så österländska och västerländska legender säger samma sak: att människan skapades av en Gud.