Nu ska skolk redovisas i betygen


Utbildningsminister Jan Björklund anser att skolk från skolan är alltför vanligt. Den 12 augusti presenterades regeringens förslag om att skolk, olovlig frånvaro, ska anges i betygen.

– Det är inte okej att vuxna kommer och går som de vill på en arbetsplats. Då ska det inte vara det för eleverna i skolan heller, säger utbildningsministern i ett pressmeddelande.

En anledning till att en elev skolkar kan vara att eleven inte mår bra. Då gäller det att tidigt upptäcka det för att ge det stöd som krävs, vilket blir en investering för skolan och samhället menar utbildningsminister Björklund.

Uppgiften om olovlig frånvaro i betygen ska första gången redovisas i december 2011.