Nu ska årets Lucia utses
Idag utlyser Skansen och tidningen Stockholm City en tävling för att kora Stockholms lucia 2007. (Foto: AFP/Scanpix Mats Andersson)


Från och med idag och fram till den 30:e oktober pågår Skansens uttagning av årets Lucia i Stockholm. Vinnaren får rollen som en av de mest traditionella symbolerna i Sverige.

Luciatåg, luciasånger och lussebullar – så kan man sammanfatta Lucia i tre ord. Den svenska Luciatratitionen, som framträtt ur flera historiska element och traditioner, grundlades i Västsverige på 1700-talet och spred sig därefter succesivt till resten av Sverige under 1900-talet. 

Men vem var Lucia egentligen?
Lucia är ett sililianskt namn och betyder ”den ljusa”. Enligt berättelserna var Lucia ett katolskt helgon som levde i endast 20 år under slutet av 200-talet. Unga Lucia var kristen och ville helst av allt bli nunna. Trots detta blev hon bortlovad till en man enligt sederna på den tiden.

Fästmannen kände sig lurad på hemgiften då det visade sig att Lucia förmått sin mor att skänka bort all familjens egendom till de fattiga. Han angav Lucia som kristen till den romerska kejsaren Diolectanius som vid den tiden förföljde de kristna.

För att testa henne uppmanades Lucia att offra till Gud, men då sa hon att hon redan offrat allt för länge sedan. Man ville bestraffa henne genom att skicka henne till en bordell, men hon vägrade. Då tände man en eld runt omkring henne, men elden ville inte röra henne. Till slut stack fästmannen en kniv i sidan på henne så att hon dog. Det röda band som vår Lucia idag bär runt midjan är en symbol för martyrdöden. Ljusen hon bär i håret symboliserar glorian.

Att Lucia firas just mellan den 12-13 december sägs bero på att denna natt var den längsta och mörkaste enligt den julianska kalendern som rådde förr i världen. Man trodde att Lucifer var extra aktiv just den natten, så det var bäst att hålla sig vaken – därav Luciavakan.

Redan 1893 kunde man för första gången se Lucia på Skansen då hon kom med sina ljus till Bollnässtugan. Det moderna Skansenfirandet började emellertid inte förrän 1973 då Sveriges Lucia kröntes efter en omröstning i tidningen Året Runt. Idag utlyser Skansen och tidningen Stockholm City en tävling för att kora Stockholms lucia 2007. Kandidaterna ska tycka om att sjunga och ha möjlighet att ställa upp i olika evenemang under november och december, både i Sverige och i Lucias hemland Italien.