Nu införs trängselskatt för alla miljöbilar


Från och med 1 augusti 2012 ska alla miljöbilar omfattas av trängselskatten. Det undantag som funnits för vissa miljöbilar kommer således att upphöra. Totalt kommer cirka 190 000 bilar att påverkas.

”Undantaget upphör nu att gälla och för oss är det viktigt att berörda fordonsägare får information om hur systemet med trängselskatt fungerar. Vi ser gärna också att de tecknar autogiro. Med autogiro blir skatten betald vid rätt tidpunkt och med rätt belopp”, säger Anna Elvkull, direktör för skatte- och avgiftsavdelningen på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Miljöbilar som registrerades före 1 januari 2009 har varit befriade från trängselskatt, enligt miljöbilsundantaget i lagen om trängselskatt.

Anledningen till att man införde trängselskatt i Stockholm var för att minska trafiken och därigenom trängseln i vägnätet. Dessutom ville man även gynna inköp och körande av miljöbilar.

Andelen miljöbilar ökade dock så kraftigt att det riskerade att motverka syftet med trängselskatten. Därför slopade man miljöbilsundantaget 2009, men de som redan fått undantaget fick behålla det.

Vissa fordon kommer dock fortsätta vara befriade från trängselskatten som utryckningsfordon, bussar med en totalvikt av minst fjorton ton, diplomatregistrerade fordon, motorcyklar, utlandsregistrerade fordon och militära fordon.

Fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ansöka om befrielser från trängselskatt.