Nu börjar apans år
Glatt och glädjerikt apans år! (Illustration: Catherine Chang /Epoch Times)


Enligt den kinesiska kalendern ska vi snart lämna getens år. Den 8 februari går vi in i apans år. I den kinesiska zodiaken symboliserar getens år lycka och tur, medan apans år kännetecknas av kreativitet och inspiration.

Apan är det nionde av tolv djur i den kinesiska zodiaken, där varje år relaterar till ett djur i en tolvårig cykel. Det här kan spåras tillbaka till år 2 600 f. Kr. när den Gule kejsaren instiftade den första cykeln som börjar med råttans år, sedan följer oxen, tigern, kaninen, draken, ormen, hästen, geten, apan, tuppen, hunden och grisens år.

zodiak

Den kinesiska zodiakens tolv tecken: Råttan, oxen, tigern, kaninen, draken, ormen, hästen, geten, apan, tuppen, hunden och grisens år. (Illustration: Zhiching Chen /Epoch Times)

Apans kännetecken

Människor som är födda under apans år är trevliga, energiska och anpassningsbara. Om du föddes under nedanstående perioder så kanske du kan känna igen dig i apans kännetecken:

Precis som sin djurmotsvarighet är personer födda under apans år oftast smarta och roande klipska. De tenderar att vara intellektuella och kunniga med ett utmärkt minne. De kan vara goda diplomater och ta sig ur svåra situationer och skapa nya möjligheter. Deras fräckhet, nyfikenhet och smarthet gör att de lär sig snabbt. De gillar utmaningar och fungerar utmärkt på jobbet. De är lekfulla och skojfriska.

Trots att de är entusiastiska, självsäkra, sällskapliga, kreativa och trevliga – attraktiva egenskaper för en partner – har de en tendens att vilja vara oberoende. De kan också vara snarstuckna och överlägsna. De har lätt att bli förälskade men kan ha svårt med tillit. Trots att de är lekfulla kan de ändå oavsiktligt såra andra.

Den gyllene apan kommer med ett Gott Nytt År! (Illustration: SM Yang /Epoch Times)

Den gyllene apan kommer med ett Gott Nytt År! (Illustration: SM Yang /Epoch Times)

Tecknet 猴

Det kinesiska tecknet för apa är 猴 (hóu) som kombinerar 犭för djur och 侯 (hóu) markis.

Kina var indelat i flera små suveräna stater under Vår- och höstperioden 770-481 f.Kr. och under perioden med De stridande staterna 403-221 f.Kr. Efter att ha erövrat de andra staterna enade kejsaren av Qin-staten landet och grundade Qin-dynastin (221-206 f.Kr.). På den tiden titulerades alla tidigare regenter av kungadömen 侯(hóu) som betyder markis eller herre. Tecknet för apa och markis uttalas på samma sätt.

Apor är intelligenta djur, men jämfört med djungelns konung, tigern, är de inte lika fysiskt starka. Därför använder de istället sin intelligens och klipskhet. Det kinesiska tecknet för apa beskriver djuret väldigt väl, och ger det dess lyckobringande mening.

I Kina är det vanligt att ge bort snidade apor i present, eftersom de anses ge tur.

Nyårshälsningar inför apans år

Som alltid ger ett nytt år en möjlighet att släppa allt gammalt groll och uppriktigt önska alla fred, hälsa och glädje. Kineser brukar ge varandra välgångsönskningar inför det nya året. Nedan följer de vanligaste nyårshälsningarna inför apans år:

Den gyllene apan kommer med ett Gott Nytt År! (金猴獻瑞, Jīn hóu xiàn ruì)

Glatt och glädjerikt apans år! (福猴迎春, Fú hóu yíng chūn)

Den gyllene apan kommer med våren! (金猴報春歸, Jīn hóu bào chūn guī)

Fred och hälsa under apans år! (猴年安康, Hóu nián ān kāng)

Glatt apans år! (猴年吉祥, Hóu nián jí xiáng)

Ditt zodiaktecken och födelseår:

Råtta 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008
Oxe 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009
Tiger 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010
Kanin 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011
Drake 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012
Orm 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013
Häst 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014
Get 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015
Apa 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016
Tupp 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
Hund 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018
Gris 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019