Nu 24 länder i Schengenområdet
Estland, Tjeckien, Litauen, Ungern, Lettland, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien ingår i Schengen sedan 21 december 2007. Schweiz ansluter sig 2008. Icke EU-länderna Norge och Island är också med i samarbetet. Storbritannien och Irland är inte med.


Det så kallade Schengenområdet som innebär fri rörlighet för medborgare, varor och tjänster över gränserna inom området, utvidgades den 21 december med nio länder. Det täcker nu 24 länder i nästan hela EU, samt Island och Norge.

Estland, Tjeckien, Litauen, Ungern, Lettland, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien blir nu en del av Schengensamarbetet. Schweiz ansluter sig nästa år.

– Ett område med 24 länder utan inre gränser är en unik och historisk bedrift, sade kommissionens vice ordförande Franco Frattini i ett pressmeddelande.

Tidigare erfarenheter visar att de positiva effekterna av fri rörlighet för människor, varor och tjänster mellan länder leder till ökad turism och handel. Även infrastrukturen utvecklas för att försörja de ökade aktiviteterna över gränser.

I Sverige är Strömstad ett exempel på att effekterna av fri rörlighet över gränsen till Norge har bidragit positivt till framgångsrik handel, turism och utveckling inom kommunen. Strömstad fick utmärkelsen årets turistkommun 2007.

Mindre behov av inre gränskontroller gör att resurserna kan fördelas till att höja säkerheten vid de yttre gränserna.

– Utvidgningen av Schengen visar på EU:s åtagande att underlätta resande inom och till EU, och samtidigt förstärker detta säkerheten vid våra yttre gränser och därmed ökar säkerheten för medborgarna, sade Franco Frattini.