Nötter skyddar hälsan
Studier visar att nötter skyddar hälsan. (Foto: Mohammed Abed/AFP)


En handfull nötter om dagen skyddar mot sjukdomar och kan förlänga livet, visar en ny studie som presenterats i New England Journal of medicine.

Studien som baseras på data från två stora befolkningsstudier som inkluderade 76 464 kvinnor och 42 498 män. Kvinnostudien pågick mellan 1980-2010 och männens studie mellan 1986-2010.

Forskarna ville ta reda på hur konsumtion av nötter påverkar livslängden. Samtliga deltagare i studien fick redogöra om sina matvanor och livsstil i ett frågeformulär och de följdes sedan upp vartannat till var fjärde år. Ingen av dem hade tidigare varit sjuka i cancer eller hjärt- och kärlsjukdom.

Det visade sig att de deltagare som åt nötter minst sju gånger i veckan minskade risken att dö för tidigt med 20 procent.

De som åt nötter en gång i veckan minskade risken med sju procent.

Nötter innehåller nyttiga fetter, fibrer, vitaminer, mineraler samt andra bioaktiva ämnen som har betydelse för hälsan, som fenoliska antioxidanter och fytosteroler.

Både steroler och fenoler anses förebygga hjärt-och kärlsjukdomar och fenoler ska även skydda även mot vissa cancerformer.

Forskarna påpekar, med tanke på hur studien var utformad, att det inte är möjligt att dra slutsatser om intag av nötter och dess påverkan på livslängden.

Men forskarna anser att de insamlade data överensstämmer med många andra av befintliga observationer och data från kliniska prövningar som visat att konsumtion av nötter har hälsosamma effekter mot många kroniska sjukdomar.