Northern Future Forum: Fler kvinnor i ledande positioner
Heli Järvinen, vd för Företagarkvinnors centralorganisation i Finland. (Foto: Anne Hakosalo/Epoch Times Sverige)Stine Bosse, tidigare koncernchef för försäkringsbolaget Tryg Vesta i Danmark, sitter i flera styrelser. (Foto: Anne Hakosalo/Epoch Times Sverige)

Stine Bosse, tidigare koncernchef för försäkringsbolaget Tryg Vesta i Danmark, sitter i flera styrelser. (Foto: Anne Hakosalo/Epoch Times Sverige)

Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt sammanfattade torsdagens Northern Future Forum-mötet med att det behövs fler kvinnor på ledande positioner, på företag, i bolagsstyrelser samt fler kvinnliga entreprenörer.

Om det finns både kvinnor och män på ledande positioner, kommer risktaganden och korruption troligen att sjunka, eftersom besluten som fattas är mer genomtänkta och balanserade. Vi kommer också att få stabilare företag och bredare tillväxt, anser den svenske statsministern.

Konferensens två teman: ”Hur man kan öka kvinnligt ledarskap och företagande samt att få fler äldre människor att arbeta kvar längre på arbetsmarknaden”, avhandlades kring fyra rundabordssamtal och alla nio länderna var överens om att det kommer behövas fler äldre människor som stannar kvar i arbetslivet, om man har förutsättningar för det.

Gudrun Sjödén, 70 år och svensk kläddesigner, har arbetat länge inom sitt yrkesområde. Hon trivs med sitt skapande arbete. I dag är det vanligt att designers, artister, konstnärer och forskare som har passerat pensionsåldern, fortsätter att arbeta aktivt inom sitt yrke.

– Många unga människor uppmanas i dag att börja pensionsspara vid 26 år, i stället borde de prioritera sitt arbete, säger Gudrun Sjödén.


Heli Järvinen, vd för Företagarkvinnors centralorganisation i Finland. (Foto: Anne Hakosalo/Epoch Times Sverige)

Heli Järvinen, vd för Företagarkvinnors centralorganisation i Finland. (Foto: Anne Hakosalo/Epoch Times Sverige)

Om arbetet däremot är fysiskt tungt längtar många till pensionen, och då kan det vara svårt motivera den här gruppen av människor att stanna kvar eller att gå vidare inom en annan yrkesbana.

Dessutom är det svårt för en 50-åring att i dag hitta en anställning och komma tillbaka till arbetsmarknaden. Att öka pensionsåldern till 75 år, som Reinfeldt föreslår, kan göra att fler äldre blir anställda.

Finlands statsminister Jyrki Katainen poängterade att det är viktigt att samhället värdesätter äldre människor och tar tillvara deras kunskaper och erfarenheter. I dag är det svårt att komma tillbaka till arbetsmarknaden i Finland, om man är 50 år och har förlorat sitt jobb.

För att bli bättre på att få in fler kvinnor i bolagsstyrelser planerar den danska statsministern Helle Thorning-Schmidt att ta upp frågan under Danmarks EU-ordförandeskap i år.

Det är viktigt att öppna upp styrelsepositioner för alla intresserade kandidater. Och det måste framkomma tydligt vilka kompetenser styrelsen söker. Då kommer även kvinnor söka dessa positioner, menar Helle Thorning-Schmidt.


De nio stats- och premiärministrarna summerade sina insikter från dagens diskussioner på Fotografiska museet den 9 februari 2012. (Foto: Anne Hakosalo/Epoch Times Sverige)

De nio stats- och premiärministrarna summerade sina insikter från dagens diskussioner på Fotografiska museet den 9 februari 2012. (Foto: Anne Hakosalo/Epoch Times Sverige)

Men det finns också utmaningar och risker när man söker en ledande position eller startar ett företag.

– För att få fler kvinnor i ledande positioner och i bolagsstyrelser, är det viktigt att börja arbeta i tidigt skede med stöd, uppmuntran, bra barnomsorg, föräldraförsäkring och mentorskap. Och den svenska rut-modellen är något vi ska titta närmare på, menar Storbritanniens premiärminister David Cameron.

På Island har man gjort en lista på tvåhundra möjliga kvinnliga kandidater till företagsstyrelser. En liknande lista borde även göras i de andra nordiska länderna, menar Heli Järvinen, vd för Företagarkvinnors centralorganisation i Finland.

För att hitta lämpliga kvinnliga kandidater finns det olika sätt.

– Man kan använda sig av headhunter-företag som letar efter kvinnor till nyckelpositioner, sade Heli Järvinen.

Delegaterna och nio stats- och premiärministrarna var nöjda över dagens öppna diskussionsforum och de lärdomat de lärde av varandra. För Heli Järvinen fick mötet även ett symboliskt värde. Hon menar att det är vid sådana här öppna och kreativa diskussionsforum där många frågor och praktiska saker kan lösas.

Nästa år kommer mötet att hållas i Lettland.