Norska regeringen drar tillbaka förslaget om tiggeriförbud
En tiggare ligger på marken och ber om lite pengar på en gata i Rom, Italien den 24 mars 2014. (Foto: Gabriel Bouys /AFP /Getty Images)


Efter att Senterpartiet gjort en helomvändning i fallet om nationellt tiggeriförbud och tagit tillbaka sitt stöd, väljer koalitionsregeringen att dra tillbaka hela lagförslaget.

Lagförslaget var ute på remiss men kommer nu att dras tillbaka innan beslut har fattats.

Organiserat tiggeri skulle straffas med upp till ett års fängelse eller böter, enligt förslaget. Lagen skulle också ha gjort det straffbart att hjälpa tiggare. Alla som hjälpte tiggare med något som mat, kläder, pengar till hemresa eller husrum skulle enligt lagförslaget ha kunnat dömas till ett års fängelse eller böter.

Tiggeriet fortsätter alltså att vara tillåtet i Norge men kommunerna kan tillämpa lokala förbud, enligt rapporter från tidningen Verdens Gang.

Förslaget skulle förbjuda folk att hjälpa

Senterpartiets talesperson har uttalat sig om förslaget till Verdens Gang och säger att Sentern inte kommer att stödja ett nationellt förbud mot tiggeri även om förslaget skulle ändras.

Han menar att förslaget förbjuder folk att hjälpa andra som är i nöd och att ”tiggeri är bara ett annat ord för att be om hjälp”.

Senterns parlamentariska ledare uppger att man dock stödjer kommunernas rätt att införa lokala förbud mot tiggeri.

Nöjd opposition

Oppositionspartierna i parlamentet uttryckte på torsdagen glädje över att regeringen inte fick stöd från Sentern för att införa ett nationellt förbud mot tiggeri.

Venstres politiska taleskvinna anser att ”man inte kan förbjuda fattigdom och att man inte kan straffa grundläggande medkänsla”, enligt Verdens Gang.

Socialistiskt Venstreparti (SV)som varit mot förslaget är också nöjda med att man inte kommer kriminalisera tiggeri och att man kan hjälpa andra med goda gärningar.

– Det ger hopp om ett samhälle som visar generositet och tolerans för människor som lever svåra liv i fattigdom och nöd, säger talespersonen från SV.

Det norska förslaget om tiggeriförbud har inte gått förbi internationella medier. Många medier på Facebook och i nätversioner har rönt stort intresse i sin rapportering om Norges förbud mot tiggeri. Många artiklar har handlat om att hur ett så rikt land som Norge kan lägga fram ett lagförslag om att förbjuda tiggeri.

Tidigare förbud mot tiggeri i Norge

Norge avskaffade förbud mot tiggeri 2005. I april 2014 lade regeringen fram ett lagförslag som gjorde det möjligt för kommunerna att införa tiggeriförbud. Det antogs med stöd av Senterpartiet och infördes den 1 juli 2014.

Regeringen skickade i januari förslag till ett nationellt förbud mot organiserat tiggeri, alternativt allmänt tiggeri. Lagförslaget var på remiss och tidsfristen för kommentarer var 15 februari men förslaget drogs tillbaka den 5 februari. (Uppgifter från Verdens Gang med källor från NTB, justitieministeriet)