Nordpolens sjöar försvinner
Flera av Nordpolens vattensamlingar torkar ut helt under polarsommaren. Det skapar problem för hela det arktiska ekosystemet, enligt kanadensiska forskare. (Foto: AFP / Saint-Petersburg arctic and antarctic museum)


Små sjöar på Nordpolen som utgjort vattenreservoarer i tusentals år försvinner nu i en alarmerande takt uppger kanadensiska forskare.

Under polarsommarens relativa värme avdunstar vattnet i de grunda sjöarna, vars begränsade vattenvolym utgör en viktig indikator på klimatförändringen.

De kanadensiska forskarna Marianne Douglas, professor i jord- och atmosfärsvetenskap och vd för Cirkumpolara institutet vid Albertauniversitetet och John Smol, professor i biologi vid Queensuniversitetet, har studerat de arktiska sjöarna i 24 år.

De har på senare tid noterat sjunkande vattennivåer och förändrad kemikalisk sammansättning i vattnet, något som talar för en tilltagande avdunstning och högre temperaturer. Fram till ganska nyligen var sjöarna permanenta inslag i det artiska landskapet. Men i juli 2006 torkade flera av de viktigare sjöarna i undersökningen ut helt på grund av ovanligt hög värme. I andra sjönk vattennivån dramatiskt.

– Det var riktigt chockerande att se några av de största sjöarna torka ut på försommaren, säger Marianne Douglas i ett pressmeddelande.

Hon anser att de ekologiska konsekvenserna av förändringarna sannolikt är allvarliga och kommer att märkas i hela det arktiska ekosystemet.

– Dessa ytliga vattensamlingar är så viktiga på grund av att de ofta är ”hotspots” för biodiversitet och produktion av mikroorganismer, växter och djur i den i övrigt extremt torftiga omgivningen, sade Douglas.