Nordliga blåbär nyttigare men lite tas tillvara
Andreas Åkerström bakom en burk med blåbärsplantor. (Foto: J & B Media,copyright: HÖN).


Ute i naturens eget skafferi bjuds vi varje sommar på ett överflöd av hälsosamma blåbär. Särskilt nyttiga är de blåbär som växer i nordliga trakter. Men trots att vi kan plocka dem gratis så är det endast några få procent som tas tillvara.

Blåbär är både gott och nyttigt och växer i överflöd i skogarna. I Skandinavien finns det  i medeltal 500 miljoner kilo blåbär per år, men endast fem till åtta procent tas tillvara i hemmen och i livsmedelsindustrin.

Blåbär innehåller hälsosamma antioxidanter som fungerar som ett slags naturligt ”rostskyddsmedel” som skyddar våra celler.

Forskning visar att blåbär skyddar mot tarmsjukdomar, förebygger hjärt- och kärlsjukdomar och vissa cancerformer, hämmar vissa ögonsjukdomar och motverkar åldrande.

För att öka tillgängligheten av det vackert mörkblå bäret, Vaccinium myrtillus, försöker man nu ta reda på hur man bäst odlar provenienser (plantor med viss härkomst) på lättillgängliga platser i skogen. Tanken är att plockning och transport ska underlättas.

Andreas Åkerström, doktorand i växtodling, har i sin doktorsavhandling vid Statens lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå, närmare studerat hur temperatur–, ljus– och näringsförhållanden påverkar halterna av den hälsosamma antioxidanten, antocyanidin, i blåbären. Det är viktigt att välja lämpliga provenienser och odla dem för att bären ska få högsta möjliga halt av antioxidanter.

– Jag ville också besvara frågan om i vilken grad bildandet av dessa ämnen i bäret styrs av växtens gener eller av klimatet där de växer, säger Andreas Åkerström i ett pressmeddelande.

Det visade sig att blåbärsris av nordlig härkomst ger högre halt av antocyanidin i bären, jämfört med sydligt ris, även blåbärsris som fått växa på samma platser som de nordliga under tio år. Halten av antocyanidin i bären ökar vid varm väderlek, under långdagsförhållanden och mot slutet av säsongen.

-Generellt kan man säga att ju längre norrut i Sverige, desto större är sannolikheten att halten av antocyanidin är högre i blåbären, säger Andreas Åkerström till Epoch Times.

Nu hoppas man på att kunna öka halterna av hälsosubstanserna i blåbär med hjälp av rätt plantmaterial och kontroll av odlingsmiljön.

– I kombination med det starka intresset och den uppåtgående marknaden för blåbärsprodukter, betyder dessa resultat att framtiden för odling av blåbär ser ljus ut, säger Andreas Åkerström.