Nordkorea prioriterar kärnvapen framför mat till svältande
Nordkorea är på militär frammarsch och investerar stora pengar i atomvapen, samtidigt som stora delar av befolkningen svälter. Här en parad på 60-årsdagen av det nordkoreanska Arbetarpartiet den 10 oktober 2005. (Foto: AFP)


Kim Young hade ingen mat att lägga i grytan. Hennes hungriga barn gick till marknadsplatsen för att leta efter något ätbart som köpmännen slängt. De hittade knappt så det räckte för att fylla en konservburk. Hon mosade sönder maten i en mortel, blandade i lite gräs, och gjorde två skålar soppa åt sina barn.

Det här är en glimt från situationen för en kvinna och hennes familj i Nordkorea innan hon hoppade av till Laos 2005. Hela Youngs hjärtskärande berättelse är publicerad av Organisationen för nordkoreanska mänskliga rättigheter (NKHR, Seoul).

Varje år riskerar tiotusentals nordkoreaner, i likhet med Young, livet när de rymmer till grannländer på grund av hungersnöd. Ändå prioriterar den nordkoreanska regimen jakten på kärnvapenmakt.

Ett folk som har lidit länge

Ett par dagar efter kärnvapenprovet sade EU-kommissionären Benita-Waldner på ett parlamentsmöte i Bryssel att Nordkoreas avsikter är ”dunkla”. Hon kunde inte förstå hur kärnvapen kan vara av intresse för ett folk som har utstått långvarigt lidande.

Efter Sovjetunionens fall 1991 kollapsade även den nordkoreanska ekonomin och den har inte återhämtat sig sedan dess, förutom när det gäller begränsade förbättringar under kortare perioder. En förödande svältkatastrof i mitten av nittiotalet dödade mellan en och två miljoner människor. Trots den svåra nationella katastrofen kunde den kommunistiska regimen provskjuta missiler 1993 och 1998.

År 2004 gjorde FN:s livsmedelsprogram (WFP) och UNICEF en undersökning som visade att 37 procent av småbarnen är kroniskt undernärda, och en tredjedel av mammorna är undernärda och lider av blodbrist.

Regeringens socialekonomiska reformer har misslyckats och matbristen är fortfarande omfattande, vilket skapar omständigheter som gynnar svarta marknader, korruption och skenande inflation. Enligt hjälporganisationer är läget kritiskt och många av Nordkoreas 23 miljoner invånare behöver bistånd.

Sanktioner och sommarens översvärmningar försvårar matbristen

I juli och augusti i år förstörde skyfall och översvärmningar årets skörd. Hjälporganisationer varnar för att Nordkorea är på väg mot ytterligare en krissituation med matbrist.

Trots en svår situation för befolkningen valde regimen att provspränga en kärnladdning den 9 oktober, oberört av omvärldens oro och varningar.

Medan Förenta Staterna, Sydkorea, Japan, Kina och Ryssland fördömer kärnvapenprovet, utfärdade det nordkoreanska utrikesdepartementet ett uttalande om att landet har lyckats under en tid när folket ”gör ett stort språng mot skapandet av en storartad, framgångsrik, mäktig, socialistisk nation”. Pyongyang triumferar men världssamfundet är oroligt. Trots att sanktioner inte är riktade mot humanitär hjälp kommer de att komplicera situationen och påverka hanteringen av matimporten.

Den 15 oktober beslutade FN:s säkerhetsråd enhälligt om sanktioner mot Nordkorea. Varje stat skall upphöra med att exportera massförstörelsevapen, kärnvapenteknologi och lyxvaror till Nordkorea. Sanktionerna inkluderar frysning av fonder och andra ekonomiska tillgångar kopplade till kärnvapenprogrammet. Medlemsstaterna har 30 dagar på sig att svara på hur sanktionerna ska genomföras.

Eliten, de svävande och fienderna

Sanktioner mot lyxvaror är riktade mot Kim Jong Il, hans familj och eliten i Nordkorea. Kim är känd för sin extravaganta smak medan han låter sitt folk svälta. Många frivilligorganisationer är villiga att bistå med hjälpinsatser men den absolute ledaren förbjuder frivilliga utländska hjälparbetare att resa till krisområden.

Med tiden blir givarländer, på grund av landets missiltester, ovilliga att bidra med hjälp till Nordkorea, vilket skapar oro för svält bland den förtryckta befolkningen, säger professor Vitit Muntabhorn, FN:s expert på mänskliga rättigheter i Nordkorea på en presskonferens i New York den 23 oktober.

Muntabhorn har tidigare kritiserat Nordkorea för överdrivna investeringar inom försvarssektorn under landets ”militären först” politik. Han sade att situationen när det gäller mänskliga rättigheter är extremt grym, särskilt för kvinnor, barn och handikappade, vilka utgör en grupp som påverkas av svår matbrist.

– Regimen har delat upp befolkningen i tre kategorier: elitgruppen, den svävande klassen i mitten, och de som anses vara fiender till regimen. Särskilt oroande är det för människorna i den tredje gruppen, vilka straffas för att de är släkt med dem som anses vara fientliga mot regimen, sade han i en särskild rapport.

Matbrist och brott mot mänskliga rättigheter

I ett expertdokument om mänskliga rättigheter i Nordkorea som släpptes nyligen skrev Park Yong-kyu, presidenten på det koreanska Institutet för nationellt förenande (KINU):

– Med den pågående matbristen måste nordkoreaner hitta sina egna sätt att överleva. Många måste bryta mot lag och ordning för att skaffa mat och nyttoartiklar, och en del har valt att fly till Kina. I samband därmed har de nordkoreanska myndigheterna arresterat, torterat och avrättat sina egna medborgare. Den plågsamma matbristen och kränkningarna av mänskliga rättigheter hänger nära samman och utgör en ond cirkel som är svår att bryta.

Många rapporter från ögonvittnen berättar om hur fattiga människor straffas och avrättas för att de har stulit mat.

Professor Woo Seong-jit på Kyung Hee-universitet i Seoul föreslår att den sydkoreanska regeringen ska ändra sin lågmälda politik i frågan om mänskliga rättigheter, vilken bedrivits för att lugna den aggressiva nordkoreanska regimen.

– Medan humanitär hjälp behöver fortsätta, behöver vi efterfråga ökad transparens från Pyongyang-regimen. Det finns ingen anledning att inte börja med inter-koreansk dialog om mänskliga rättigheter med en gång. Trots mängder av bevis har Roh-administrationen undvikit frågan om mänskliga rättigheter, bara till fördel för den förtryckande regimen och på bekostnad av de vanliga nordkoreanernas välfärd, sade Professor Woo.