Nordiskt handikappråd skapar ny strategi


Ett nytt nordiskt handikappolitiskt råd för perioden 2006-2008 är utsett av de nordiska samarbetsministrarna. Det nya rådet har antagit en strategi som ska gälla för arbetet de kommande tre åren.

Ivar Kristiansen är ledamot i Stortinget i Norge och det rådets ordförande 2006. Enligt Ivar Kristiansen är rådets upplägg att föra ord till handling och hålla de handikappolitiska frågorna synliga. Rådet ska också säkra att jämlikhet för nordbor med funktionshinder sätts högt på den nordiska dagordningen.

Nordiska handikappolitiska rådets nya handlingsplan för arbetet 2006-2008 fokuserar på rådets två viktigaste uppgifter: att vara ett policyskapande och rådgivande organ för Nordiska ministerrådet.

Rådet vill under 2006-2008 ta initiativ till projekt och insatser som att ge alla möjlighet att delta i det politiska arbetet. Vidare vill man arbeta för barn och unga, med fokus på bland annat övergången från utbildning till arbete. Rådet vill också i högre grad påverka den politiska processen i Nordiska rådet.