Nordiska bokförläggare sätter press på IPA om Kina
En kinesisk kvinna tittar i en bok i en bokhandel i Hongkong. Den kinesiska bokförläggarföreningens inträde i IPA har väckt starka reaktioner hos de nordiska länderna. (Foto: Philippe Lopez/AFP/Getty Images)


Nyligen beslutade den internationella sammanslutningen för bokförläggare, IPA, att godta Kina som ny medlem. De nordiska länderna reagerade starkt på beslutet, och har nu tagit ställning mot IPA.

De nordiska länderna röstade alla nej när IPA röstade in Kina som ny medlem. Kinas förläggarförening PAC lyder under den kinesiska staten och ägnar sig åt censur, vilket går stick i stäv med IPA:s idé att främja tryck- och yttrandefrihet i världen.

Den svenska förläggarföreningen SvF beslutade på ett extrainsatt styrelsemöte i förra veckan att bli kvar som medlem i IPA, dock med krav på förändringar inom organisationen, som till exempel större fokus på yttrandefrihetsfrågor.

”Styrelsen anser att det kan bli svårt, kanske omöjligt, att samarbeta med Kinas förläggareförening i frågor som rör yttrande- och tryckfrihet i Kina,” skriver SvF:s direktör Kristina Ahlinder i ett dokument som skickats till medlemsförlagen.

Den norska, isländska och finska föreningen har meddelat att de tänker lämna IPA när medlemskapet löper ut i slutet av 2016. Ifall IPA lyckas återupprätta förtroendet för sitt arbete för yttrandefrihet är de dock villiga att ge dem fortsatt stöd. Det är viktigt att IPA ställer krav på medlemmarna att de ska verka för yttrandefrihet, säger den norska föreningens vd Kristenn Einarsson.

Den Norske forleggerforenings vd Kristenn Einarsson. (Foto: Pressbild)

Den Norske forleggerforenings vd Kristenn Einarsson. (Foto: Pressbild)

Sverige utvärderar igen om ett år

Finland har gett ett konkret förslag på hur Freedom to Publish-kommitténs arbete kan läggas utanför föreningen, genom en stiftelse som finansieras av IPA. Därmed skulle man ha en armlängds avstånd till styret i IPA.

Den kinesiska föreningen är så stor att de automatiskt får styrkraft när de kommer in som medlemmar, säger Einarsson.

— De kinesiska förläggareföreningar har väldigt klara bindningar både till departementet och partiet. Mot den bakgrunden kan vi inte se att den internationella förläggareföreningen kan, ska vi säga, med en viss respekt, fortsätta sitt viktiga arbete med Freedom to Publish, säger Kristenn Einarsson.

SvF kommer att fortsätta att ha ett nära samarbete med de övriga nordiska förläggareföreningarna. Ahlinder skriver att de åter kommer att ta upp frågan om sitt medlemskap i IPA i december 2016, när de sett vilken riktning IPA tar.