Nordamerikaners frihet på nätet hotas
Barack Obama talar på ett möte i Googles högkvarter i Kalifornien i november angående att behålla internet som ett fritt och öppet nätverk. Internetaktivister fruktar att de stora telekomföretagens begränsningar på internet kommer att leda till diskriminering och att det äventyra neutraliteten på nätet. (Foto: Kimberly White/Getty Images)


Kampen om att bibehålla neutraliteten på internet – en kamp som är i full gång i USA – har tagit fart i Kanada de senaste veckorna sedan det avslöjats att vissa större internetleverantörer har begränsat hastigheten på internet för vissa typer av funktioner.

Denna metod kallas ”traffic shaping” eller ”throttling”, och internetaktivister säger att det äventyrar neutraliteten på nätet, den princip som säkerställer ett fritt och öppet internet utan diskriminering.

Bell Sympatico och andra kanadensiska internetleverantörer har i över ett år saktat ned farten för folk som delar filer på nätverk som BitTorrent, Gnutella och Lime Wire. I huvudsak påverkar detta så kallad P2P-trafik som används för att överföra stora filer som till exempel filmer.

Protester uppstod emellertid för ett par veckor sedan då Bell sade att man skulle begränsa överföringen på nätverk som säljs till internetleverantörer som tredje part. Tiotals mindre internetleverantörer köper bandbredd från Bell och vidaresäljer det till företag och konsumenter som vill ha service med hög kapacitet och hög hastighet.

Kritikerna säger att detta äventyrar överlevnaden för oberoende internetleverantörer och att det kommer att förstöra konkurrensen i Ontario och Quebec och öppna vägen för de stora leverantörerna – Bell Canada, Rogers Communications och Videotron – att dominera marknaden.

Rogers Communications har också varit engagerade i traffic shaping och nyligen informerade företaget vissa av sina kunder att de hade för avsikt att begränsa tillgänglig bandbredd för nedladdning.

Bell tillämpar traffic shaping under högtrafiktid vilket är lösningen på den ökande överbelastning som är ett resultat av att ett litet antal människor använder stora bandbredder.

Bell har inte svarat på förfrågningar om intervjuer men har i ett brev som lagts ut på internet svarat en arg kund att företaget enligt villkoren i avtalen för tjänsten har rätt att ”använda teknik som upprätthåller eller förbättrar prestanda på tjänsten och integriteten i nätverket”.

”Under perioder då internet används som mest nyttjas Internet Traffic Management för att balansera bandbredden mellan P2P-fildelning och andra applikationer så att alla kunder kan få ett rättmätigt nyttjande av nätverket”, sades det i brevet.

Men Steve Anderson, nationell koordinator för en Vancouver-baserad kampanj för demokratisk media, är inte övertygad. Han anser att detta är en ren affärsåtgärd av Bell.

– De har sina egna investeringar och mediainnehåll och sina egna tjänster. Om de blockerar P2P-nätverk kommer naturligtvis folk att behöva använda deras, säger Anderson.

Anderson menar att Bell snarare än att begränsa internettjänsterna som ett sätt att hantera överbelastningen borde bygga ut och investera i nätverket så att det kan hantera mer trafik.

– Just nu använder de ursäkten att det finns brist i bandbredden och att de måste kontrollera nätet. Om vi låter dem göra det finns det inget riktigt incitament för dem att göra nätverket bättre. Ju större ”brist” det är desto mer kontrollerar de det, säger Anderson.

– Neutraliteten på nätet har blivit en het politisk fråga i USA de senaste åren, säger Craig Aaron, kommunikationsdirektör på Washingtonbaserade Free Press and for SaveTheInternet.com, en koalition av grupper som försöker skydda det fria och öppna internet.

Aaron säger vidare att frågor kring mediapolicy har hanterats bakom stängda dörrar där allmänheten ”aldrig får någon plats vid bordet”.

Efter att det upptäckts att Comcast och andra stora telekommunikationsföretag blockerade legal internettrafik och hindrade program för P2P-fildelning resulterade en stor kampanj av SaveTheInternet.com i att den federala kommunikationskommissionen (FCC) fick 25 000 kommentarer från allmänheten.

Detta fick FCC att genomföra en utredning. Det har redan hållits en offentlig utfrågning och ytterligare en hålls i mitten av april. Ett lagförslag om att skydda nätneutraliteten behandlas i Representanthuset och Senaten.

– Vad hela denna insats har visat är att allmänheten definitivt bryr sig om dessa policys och att de är mycket bekymrade över internets framtid, säger Aaron.

– De vill inte behöva be tele- och kabelleverantörerna om tillåtelse att få ladda ned det de vill från internet.

– Istället för att som i Kanada och USA där en handfull jättelika företag kontrollerar hela marknaden skulle det behövas mer konkurrens och valmöjlighet på marknaden, som fallet är i Asien, Europa, Finland och Island, säger Aaron.

Detta stimulerar till innovationer, sänker priserna och säkerställer nätneutralitetens överlevnad.

– De här problemen finns inte i Japan. I Japan rullar de nu till alla hem ut supersnabba fiberkablar med hög hastighet. Hastigheten är 20-50 gånger snabbare än vad man får i USA och dessutom billigare.

Det stora japanska telekommonopolet kämpade till en början emot kraven på fri tillgång och neutralitet på nätet, men när det blivit verklighet tvingades de stora företagen sänka sina priser, förnya sig och introducera nya produkter för att behålla sina kunder.

– Det är något sådant vi vill ska hända, säger Aaron. Den stora fördelen för kunderna och hela samhället är att det blir fler valmöjlighet och alternativ.

Den kanadensiska myndigheten för radio, tv och kommunikation (CRTC) beslöt 1999 att man inte skulle reglera internet. Facksammanslutningen NUPGE har emellertid bett myndigheterna att undersöka trafikbegränsningen och dess påverkan på internetanvändare.

– Vi anser att det Bell gör är väldigt allvarligt, säger Len Bush, representant för NUPGE.

– Vi menar att det är en fråga om hur Bell och Rogers och de mycket stora företagen försöker tränga ut alla andra, snarare än en fråga om bandbredd och hastigheter, säger Bush.

Telus Communications är för närvarande inte engagerade i traffic shaping, men 2005 blockerade företaget åtkomsten genom att hindra sina anställda från att gå in på webbsidan ”Voices of Change” och blockerade därmed samtidigt ytterligare 766 webbsidor.

Detta är enligt Len Bush ett exempel på hur internetleverantörer kan övervaka trafiken och göra åtskillnad av det som överförs på internet. Det involverar också privata frågor.

Traffic shaping skulle också kunna innebära en störning för det banbrytande draget av CBC [den statliga kanadensiska TV-stationen, övers.anm.] att gratis släppa en högupplöst version av det populära TV-programmet ”Canada’s Next Great Prime Minister” på BitTorrent.

– BitTorrent gör det möjligt för CBC att uppfylla sitt lagstadgade uppdrag, men när internetleverantörer som Rogers sätter in icke transparent traffic shaping kan miljontals kanadensare hindras från att få full access till program som finansierats med skattepengar, skriver Michael Geist, juridikprofessor i Ottawa, på sin webbsida.

Anderson fruktar att kanadensarna är på gränsen till att mista ett öppet internet. Utan lagstiftning kring nätneutralitet finns det inte mycket man kan göra för att hindra de stora internetleverantörerna från att göra internet till en avgiftsbelagd motorväg med en långsam fil och en snabb fil – där de som vill använda den snabba filen får betala en extra avgift.

Anderson menar att med internetleverantörerna som portvakter så kommer mindre mediaproducenter inte ha stor chans att lyckas och att exempelvis grupper som jobbar för allmänhetens bästa, mindre företag, vanliga medborgare etcetera kommer att få mindre möjlighet att kommunicera fritt.

Anderson har startat en kampanj för att stoppa begränsningen på internet. Syftet är att höja medvetenheten om frågan och att uppmana människor att kräva handling från staten. Han tror att myndigheterna med tillräcklig respons från allmänheten så småningom kommer att genomföra utfrågningar.

– Så snart människor får höra talas om detta blir de automatiskt upprörda. Folk är enhälligt emot detta, säger Anderson.

Översatt från: http://en.epochtimes.com/news/8-4-10/68954.html