Nord- och Sydkoreas historiska pakt förargar Peking
Pyongyang, Nordkorea: Nordkoreas ledare Kim Jong-Il och Sydkoreas president Roh Moo-Hyun undertecknar deklarationens åtta punkter. (AFP Photo)


Nord- och Sydkoreas deklaration om ”ett slut på kriget” kan ske utan Kinas inblandning och detta tycks ha förargat Peking. Det kinesiska utrikesministeriet meddelade att Kina inte ville acceptera situationen och beordrade de kinesiska ambassaderna i Nord- och Sydkorea att undersöka det faktiska syftet med pakten.

Sydkoreas president Roh Moo-Hyun och Nordkoreas ledare Kim Jong-II undertecknade en gemensam Syd-Norddeklaration i Pyongyang den 4 oktober. De historiska tredagars bilaterala samtal resulterade i ett steg mot fredsfördraget som skulle ersätta eldupphör från 1953-års Koreakrig, och var ett försök mot varaktig fred genom tre eller fyra länders toppmöte.

Nordkoreas The Chosun Ilbo rapporterade att Kinas utrikesministerium använde mycket obehärskat språk vilket antydde att Kina kanske skulle uteslutas från toppmötet. Rapporten citerade en högre tjänstemän från Kinas utrikesministerium som sagt att det vore ofattbart om man uteslöt Kina från diskussionerna då Kina, USA och Nordkorea alla var en väsentlig del av ekvationen.

Tjänstemannen fortsatte att säga att Kina redan hade gett instruktioner till sin ambassad i Sydkorea att granska uttalandet av talesman Cheon Ho-seon hos Sydkoreas presidentämbete. Han beordrade också den kinesiska ambassaden i Pyongyang att ta reda på orsaken till att ha ”tre- eller fyraländers” toppmöte så som nämnts i deklarationen.

Efter att den historiska deklarationen var undertecknad framhöll Sydkoreas ambassadör Ning Fukui betydelsen av att genom fredsfördraget få slut på den flera årtionden långa brytningen. Han poängterade också att Kina skulle spela en aktiv roll i processen.

Ambassadör Ning antydde att Kina inte skulle acceptera ett formellt slut på Koreakriget i ett treländers-toppmöte (Nord- och Sydkorea och USA) om Kina inte har del i det.

Översatt från version