Nödläge i flera länder utmed Donau
En serbisk kvinna skjuter båten framför sig i det översvämmande Donauvattnet vid sitt hus i byn Dunav, nära Novi Sad. (Foto: AFP/STR)


Vattennivåerna i Europas näst längsta flod Donau  har nått över 100-åriga rekordnivåer på många platser och har orsakat skador på intilliggande samhällen, speciellt i Serbien, Bulgarien och Rumänien.

Donau som passerar eller gränsar till 10 länder har hittills orsakat omfattande översvärmningar i Serbien, Bulgarien, and Rumänien medan Ungern har klarat sig från skador tack vara välbyggda vallar och uppdämningar förstärkta med milljontals sandsäckar.

I Bulgarien arbetar över 600 personer med att förstärka fördämningarna. En stor del av staden Nikopol ligger under en meter vatten och elförsörjning har varit bruten i fyra dagar, rapporterade Radio Bulgaria den 17 april.

Myndigheter har full beredskap i alla riskområden längst floden. Översvämmade områden desinfekterades för att förebygga epidemi. Bulgariske presidenten Georgi Parvanov besökte staden Vidin den 18 april för att bekanta sig med situationen.

I Rumänien har tusentals människor evakuerats och över 500 km vägar har skadats, rapporterade Radio Romania International den 18 april. Den nationella katastrofkommittén förklarade kommuner längst Donau som katastrofområden redan den 13 april. Premiärministern Calin Popescu-Tariceanu sade att beslutet fattades som en preventiv åtgärd för att myndigheter ska kunna ingripa om människor vägrar att lämna sina hem.

Myndigheterna befarar att skadorn på hus, mark och vägar kommer att ta lång tid att reparera.