Nobelpristagare hittade cellens egen godstrafik
En skärmbil från Nobelprisets hemsida som visar de tre pristagarna James E Rothman från USA, Randy W Schekman från USA och Thomas C Suedhof från Tyskland. (Foto: Nobelpriset medicin / AFP)


Årets nobelpris i medicin belönar upptäckten av hur cellens transportsystem är organiserat. Priset fördelas lika mellan Randy Schekman, Thomas Südhof och James Rothman, vilka arbetar på universitet i USA.

Motiveringen till Nobelpriset i medicin lyder: för deras upptäckter rörande maskineriet som reglerar vesikeltrafik, ett viktigt transportsystem i våra celler.

Varje cell är som en fabrik och den här fabriken producerar molekyler. Molekylerna ska sedan transporteras iväg, förpackade i små bubbelliknande paket, vesiklar. Vad de tre nobelpristagarna upptäckte var hur dessa molekyler kom till rätt plats i cellen vid exakt rätt tidpunkt.

Randy Schekman identifierade gener som agerar trafikledare. Han såg transportsystem som inte fungerade, och fann att orsaken till trafikkaoset var genetiskt. Han hittade tre olika kategorier av gener som berörde olika aspekter av cellens transportsystem.

James Rothman upptäckte att vesiklarna levererar sin last till exakt rätt plats genom att smälta samman med mottagarmembranet genom en mekanism som liknar ett blixtlås.

Thomas Südhof upptäckte hur signalsubstanser frisätts från vesiklar vid rätt tidpunkt.

Nobelpristagarna har funnit ett sofistikerat maskineri som styr transport och leverans av molekyler i cellen, en fundamental process. Om det här maskineriet störs blir konsekvenserna allvarliga och kan leda till exempelvis diabetes och sjukdomar i nerv- och immunsystemen.

”Utan denna intrikata organisation skulle cellen förfalla till ett tillstånd av kaos”, skriver Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet i sitt pressmeddelande: Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin år 2013.