Nobelpriset i fysik för uppfinningen av LED-ljuset
Forskarna, från vänster, Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura visas på en skärm under presskonferensen vid presentationen av årets Nobelpristagare i fysik den 7 oktober 2014 vid den Kungliga Vetenskapsakademien. (Foto: Jonathan Nackstrand /Getty Images)


Vi har alla sett dem – de små ljusdioderna, energisnåla och miljövänliga – som numera lyser upp tillvaron. ”Detta är verkligen en uppfinning som de flesta människor kommer att ha nytta av”, sade professor Per Delsing om LED-ljuset, vid presentationen av årets Nobelpristagare i fysik.

Det är tre japaner som tilldelas fysikpriset: Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura. Den sistnämnde bor och arbetar i Kalifornien de förstnämnda bor i Japan, men de har arbetat tätt tillsammans. De fick priset för ”uppfinningen av effektiva blå lysdioder vilka möjliggjort ljusstarka och energisnåla vita ljuskällor”.

Detta, skriver Kungliga Vetenskapsakademien, är i Alfred Nobels anda, en uppfinning av största nytta för mänskligheten. Den blå lysdioden skapar ljus på nytt sätt. LED-lamporna är hållbarare och effektivare alternativ till de äldre lamporna med giftigt kvicksilver i.

En ljus revolution

För att få fram vitt ljus måste tre olika färger kombineras. Men trots stora ansträngningar både inom forskarvärlden och industrin lyckade man inte skapa vitt ljus. Röda och gröna dioder gick, med utan det blå ljuset kunde inte vitt ljus skapas. Det blev en stor utmaning under tre decennier.

”Detta sätt att göra ljus är att komma ganska nära det teoretiskt möjliga, varje gång man tillför en elektron får man ut en ljuspartikel, en foton. Det är vad man maximalt kan få ut och vi är faktiskt på väg mot det målet. Det blir svårt att hitta något som är bättre”, sade Per Delsing.

Man kan på nobelprize.com läsa att då ”ungefär en fjärdedel av världens elförbrukning går till belysning bidrar LED-lamporna till att spara på jordens resurser. Även materialåtgången minskar med LED-lampans livslängd på 100 000 timmar, jämfört med 1 000 för glödlampan och 10 000 för lysrörslampan”.

Kan sterilisera förorenat vatten

Från den blå ljusdioden har ultravioletta ljusdioder utvecklats. Med hjälp av de ultravioletta lysdioderna kan förorenat vatten steriliseras. Så uppfinnenen av den blå lysdioden har bidragit till att skapa ljus på ett helt nytt sätt till gagn för oss alla i denna världen.