Nobelpris i medicin till tre forskare i USA
De tre nobelpristagarnas bilder tagna under tillkännagivande av nyheterna. (Foto:AFP/Olivier Morin)


Nobelpriset i medicin tillkännagavs den 5 oktober på Karolinska Institutet av Nobelkommitténs sekreterare Göran Hansson. Nobelpriset i medicin går till Elizabeth H Blackburn, Carol W Greider och Jack W Szostak ”för upptäckten hur kromosomer skyddas av telomerer och enzymet telomeras”.

Pristagarna löste problemet med hur kromosomer kan kopieras komplett när cellen delas och hur de skyddas mot försämring. Lösningen fanns i slutet på komosomerna – telemerer – och i ett enzym som formade dem – telomeras. Om telemerer förkortas åldras cellen. Om telemeras har hög aktivitetsgrad, behålls längden på telemeren och den åldras inte.

Blackburn och Szostak upptäckte att telomerernas unika DNA-sekvens hindrar kromosomerna från att brytas ner. Greider och Blackburn hittade sedan det enzym som tillverkar telomer-DNA, telomeras,

Det att kromosomerna i cellerna kan hålla sig unga med hjälp av telomeras, har lett till att forskningen om åldrande, cancer och stamceller på senare tid, har fått stor betydelse.

Priset delas lika mellan de tre Nobelpristagarna som alla bor i USA. Förutom en medalj får de dela lika på 10 miljoner svenska kronor. Utdelningen sker traditionellt den 10 december i Stockholm.

•    Elizabeth H. Blackburn, född 1948 i Australien, men verksam på University of California i San Francisco.
•    Carol W. Greider, född 1961, är molekylärbiolog vid John Hopkins University, Baltimore
•    Jack W. Szostak, född 1952 i London men verksam som biolog och genetikprofessor vid  Howard Hughes Medical School, Boston.

I år är det den hundrade gången som Nobelpriset i fysiologi eller medicin utdelas och tillkännagivandet kunde för första gången ses på Yourtube i en sändning från Karolinska Institutet.

Pristagarna blev uppringda av Nobelkommittén strax innan presskonferensen för att meddela att de får ett Nobelpris i medicin.

– Den första upptäckten på det här området skedde för 30 år sedan och den sista för 20 år sedan, sade Göran Hansson.

Varför tog det så lång tid innan dagens pristagare fick priset, undrade då någon vid presskonferensen.

Göran Hansson menar
att en upptäckt inom medicinen måste genomgå en mognadsprocess. Den vetenskapliga världen måste erkänna upptäckten och någon måste nominera personen till Nobelkommittén. Sedan ska upptäckten utvärderas och Nobelkommittén ställer sig frågan varför den här upptäckten är viktigare än någon annan. Dessutom ska kontroll göras om vem som gjorde den första upptäckten.

En annan anledning till att det tar tid att få ett Nobelpris i medicin är, att en upptäckt inom medicinen måste analyseras och testas i många olika system.