Nobelpris i kemi för metod att foga samman kolatomer
(Från vänster) Vinnarna till Nobelpriset i kemi: Richard Heck, Ei-ichi Negishi och Akira Suzuki den 6 oktober 2010. (Foto: AFP/Nobel)


Kungliga Vetenskapsakademien presenterade i Stockholm på onsdagen 2010-års Nobelpristagare i kemi. Priset utdelas “för palladiumkatalyserade korskopplingar i organisk syntes” till Richard F. Heck och Ei-ichi Negishi från USA och Akira Suzuki från Japan.

Inför den samlade pressen ringdes Ei-ichi Negishi upp för en intervju. Han berättade hur han i sin ungdom drömde om Nobelpriset och insåg att han var tvungen att lära sig engelska och studera kemi från grunden. Han kom till Philadelphia i USA för att studera.

– I Philadelphia lyssnade jag en dag på tio nobelpristagare. Då blev drömmen till en realitet.

Sedan dess strävade Ei-ichi Negishi mot målet att få ett Nobelpris. Idag slog den önskan in.

Den palladiumkatalyserade korskopplingen, som de tre pristagarna har utvecklat, har förbättrat kemisters möjligheter att tillverka förfinade kemikalier; kolbaserade molekyler lika komplicerade som naturens egna.

Den kolbaserade (organiska) kemin är grunden till liv och till naturens fascinerande ämnen, till blommornas färger, ormarnas gifter och bakteriedödande ämnen som penicillin, som det står i pressmeddelandet från Nobelpriskommitten 2010. Människan har lärt sig att dra nytta av naturens kemi. Vi har fått läkemedel, och även material som plast, som blev ett revolutionerande material när det framtagits.

Vill man förfina kemikalier krävs det att kemister kan foga samman kolatomer. Kol reagerar inte gärna med andra kolatomer. De första metoderna fungerade för att bygga enkla molekyler men för att skapa större eller mer komplicerade molekyler var det svårare. Kemisterna fick många oönskade biprodukter i sina provrör.

Årets Nobelpristagare har löst problemet med att få kolatomerna att mötas på en atom av grundämnet palladium, vilket sparkar igång den kemiska reaktionen.

Den palladiumkatalyserade korskopplingen har gett kemister ökad precision och effektivitet i arbetet. Den används i forskning världen över för att ta fram läkemedel och de molekyler som elektronikindustrin använder.

– Vi tror att den här kemiska föreningen som vi har utvecklat kan användas på många områden, men vi vet inte till vilka än, sade Ei-ichi Negishi.

2010-års Nobelpristagare i kemi

Richard F. Heck, född 1931, är amerikansk medborgare som bor i Springfield, USA. Han är professor emeritus vid Delaware universitetet, Newark.

Ei-ichi Negishi, född 1935 i Changchun, Kina (dåvarande Japan) är japansk medborgare men boende i USA. Distinguished professor i kemi vid Purdue universitetet, West Lafayette, USA.

Akira Suzuki är även han japansk medborgare, född 1930 i Mukawa, Japan. Han är Distinguished professor emeritus vid Hokkaido universitetet, Sapporo, Japan.