Nobelpris - forskning gav insikter om immunsystemet
Bilden är tagen från Karolinska Institutets tv-utsändning där 2011års Nobelpristagare i medicin avslöjades. Från vänster syns Bruce Beutler, USA, Jules Hoffmann, Luxembourg och Ralph Steinman, Kanada. (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)


Först ut att meddela 2011-års pristagarna var Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet som beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin ska gå till Bruce A Beutler, Jules A Hoffmann och Ralph M Steinman, för forskning inom medfödd och förvärvad immunitet.

Det visade sig att Ralph M Steinman avled i fredags och Nobelpris kan i princip inte ges till avlidna, uppgav Göran Hansson, Nobelkommitténs sekreterare. Han sade till SR att ”Det här är en mycket unik situation eftersom han gick bort timmarna innan beslutet fattades”.

– Vi utser ju inte några nya pristagare utan det här är vårt beslut. Hur det sedan blir praktiskt med överlämnande av pris får vi undersöka. Det har jag inget svar på nu, sade han.

De tre pristagarnas upptäckter visar hur immunsystemets två försvarslinjer, medfödd och förvärvad immunitet, aktiveras, vilket har lett till nya insikter om hur vårt immunsystem fungerar. Detta har revolutionerat immunologin.

Halva prissumman delas mellan Bruce A Beutler och Jules A Hoffmann för deras upptäckter rörande aktivering av medfödd immunitet. Den andra halvan går till Ralph M Steinman för hans upptäckt av dendritcellen och dess roll vid förvärvad immunitet.

Bruce Beutler och Jules Hoffmann upptäckte att kroppens celler har mottagare, receptorer, som reagerar på mikroorganismer (bakterier, virus, svampar och parasiter) och aktiverar det medfödda immunförsvar. Effekten blir inflammation och nedbrytning av de attackerande mikroorganismerna. Receptorerna utgör immunsystemets första försvarslinje där infektionen bromsas upp.

Ralph Steinman, som avled i fredags, upptäckte immunsystemets dendritceller som kan aktivera och reglera det förvärvade immunförsvaret. De utgör den andra försvarslinjen. Efter att det medfödda immunförsvaret bromsat infektionen, elimineras bakterier och virus från kroppen av det förvärvade immunförsvaret.

Pristagarnas forskning har gett nya kunskaper om hur sjukdomar uppkommer vilket har gett nya möjligheter att utveckla metoder för att förebygga och behandla infektioner, cancer och inflammationssjukdomar.

Bruce A Beutler är född 1957 i Chicago, USA. Han tog sin läkarexamen 1981 i födelsestaden och har bedrivit forskning vid University of Texas, Dallas, och Rockefeller University. År 2000 blev han professor i genetik och immunologi vid Scripps Research Institute, La Jolla, USA.

Jules A Hoffman föddes 1941 i Luxemburg och studerade biologi i Strasbourg, Frankrike, där han disputerade 1969. Han bedrev forskning i Marburg, Tyskland, återvände sedan till Strasbourg som chef för ett forskningslaboratorium mellan 1974-2009. Han var även chef för Institutet för molekylär cellbiologi i Strasbourg och president för Franska Vetenskapsakademien 2007-2008.

Ralph M Steinman, född 1943 i Montreal, Canada, studerade biologi vid Mc Gill-universitetet i Montreal, utbildades till läkare vid Harvard Medical School i Boston, USA. Han började sin bana som forskare 1970 vid Rockefeller University i New York och har stannat där. Professor blev han 1988 och han är chef för universitetets centrum för immunologi och immunsjukdomar.