Nobelpris för provrörsbefruktning till Robert G. Edwards
En tv-bild med Robert G Edwards (Foto: Jonathan Nackstrand / AFP)


Nobelpriset i medicin 2010, går till Robert G. Edwards, England för att ha utvecklat en metod för provrörsbefruktning. 

I en fullsatt sal på Karolinska Institutet med många journalister och medicinstudenter, kom professor Göran K. Hansson för att inför världspressen lämna besked om vem eller vilka Nobelkommittén valt till årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin.

Nobelpriset i medicin går i år till endast en person, Robert G. Edwards som tagit fram en metod för provrörsbefruktning. Den har gjort det möjligt att behandla par som lever i ofrivillig barnlöshet.

Många par kan inte få barn och det kan vara en deprimerande upplevelse för dem. Faktum är att 10 procent av alla par ställts inför en sådan situation. Att hjälpa dem att få barn blev en lång process för Edwards. Många problem måste lösas, som att finna ut hur man får ut ägget, när den bästa tidpunkten för att ägget ska bli befruktat är, och så vidare.

Edwards löste det ena problemet efter det andra och efter 20 års forskningsarbete hade han en metod klar. Det blev en revolutionerande händelse när det första barnet, Louise Brown, föddes i England 1978. Sedan dess har cirka 4 miljoner barn kommit till världen genom provrörsbefruktning.

Det var många som ville stoppa den typ av forskning som Edwards arbetade med. Han startade då en diskussion kring provrörsbefruktning. Där finns strikta regler som ska följas. Numera diskuteras inte hans metod men andra har utvecklat följdmetoder vilka också diskuteras.

I början var forskarna bekymrade över att det blev tvillingar, trillingar, fyrlingar eller fler barn, men nu är det inte längre så. Det blir friska barn och de äldsta har nu fått egna barn och de är också friska. Det här var en viktig faktor som Nobelkommittén tittade på.

De som behandlar de ofrivilligt barnlösa, så att de trots allt kan få barn, säger att det är mycket givande.

– De är lyckliga som om de vunnit ett stort pris, säger professor Hugo Lagerkranz som var med och presenterade metoden.

Robert G. Edwards fru tog emot meddelandet att hennes make fått Nobelpriset i medicin, via telefon. Edwards var emellertid krasslig, men frun blev glad över telefonsamtalet och var säker på att maken också uppskattade priset.