"No limit" - borde även gälla mänskliga rättigheter
Bild från utställningen No limit! på Göteborgs Stadsmuseum. (Foto: Tomas Pompe)


Jag besökte utställningen No Limit! på Stadsmuseet i Göteborg den regniga onsdagen 10 september. Mitt intresse för Kina och att det denna kväll skulle vara en guidad visning och en paneldebatt lockade mig ut i regnet.  

Utställningen visades på ett ganska litet område och den var i ett mörkt rum som lystes upp av röda kinesiska traditionella lampor och bilder på Shanghais skyskrapor. Utställningen visades i form av film, foto och kort fakta. Det kändes ovant, men samtidigt mysigt att se en utställning i mörker med denna ljussättning istället för de kala och vita väggar som väcker en viss känsla av tristess som jag har upplevt på en del muséer.

Fokus låg på Göteborgs utbyte med Shanghai inom områdena kultur, vetenskap, turism och handel. Denna utställning har samtidigt varit kontroversiell och väckte debatt på ”Fria ord” i Göteborgsposten, om varför det inte nämndes något om mänskliga rättigheter i denna utställning. En insändare om detta ämne fann jag även på Epoch Times: http://www.epochtimes.se/articles/2008/08/13/15514.html De som arrangerar utställningen verkar mena på att syftet är att stimulera till debatt, även om man inte nämner något om det i utställningen. 

Det var också en debatt samma kväll där Börje Ljungren författare och före detta svensk ambassadör i Kina och Pam Fredman rektor för Göteborgs universitet medverkade. Dessutom medverkade även kommunfullmäktiges ordförande Göran Johansson (s) och kommunledamot Mikael Jansson (fp). Fokus blev på något sätt naturligt frågan om mänskliga rättigheter och demokratiseringsprocesser. 

Göran Johansson poängterade gång på gång att mänskliga rättigheter är något som ligger på utrikesdepartementets bord. Kanske för att det är bekvämast så, men han betonade vikten med att bygga mänskliga relationer med det kinesiska folket. Mikael Jansson betonade att man måste vara medveten om att man faktiskt har att göra med representanter för en diktatur och att man som politiker och företrädare för demokrati har ett ansvar. Att det är mycket viktigt att bidra till en demokrati och vara en demokratisk förebild i utbytet. 

Det pågår ett omfattande utbyte med Göteborgs universitet och Shanghai, bland annat med Sahlgrenska akademin. Pam Fredman, rektor för Göteborgs universitet, betonade att speciellt inom forskningssidan kan man framföra hur man ser på etiska och moraliska frågor. Börje Lindberg talade om Kinas tillväxt och integrering i världsekonomin, men nämnde också att Kina fortfarande är en enpartistat och att detta medför konsekvenser. 

Enligt stadsmuseets hemsida hade museichefen Ingrid Lomfors, initiativtagare till utställningen, ställt frågan till Cui Huixin, kinesisk konsul i Göteborg, om det finns någon gräns för interagerandet med Kina och fått svaret ”No Limit !”. 

Om det är ”No Limit!” så borde det ju inte heller finnas någon gräns för att öppet och rakryggat i utställningen ta upp frågan om mänskliga rättigheter i utbytet med Shanghai.