Nivåerna för växthusgaser slår nytt rekord
Röken stiger upp från kolkraftverk i Sehnde, Tyskland. Den globala genomsnittliga koncentrationen av koldioxid i atmosfären har nu överskridit 400 ppm, enligt en rapport från FN:s väderorgan.(Foto: Alexander Koerner /Getty Images)


FN:s väderorgan rapporterar nytt rekord för mängderna växthusgaser i atmosfären.

Varje år rapporterar vi om nytt rekord för mängderna av växthusgaser, säger Michel Jarraud, generalsekreterare för World Meteorological Organization (WMO).

– Varje år säger vi att det är bråttom. Vi måste agera nu för att få ner utsläppen av växthusgaser om vi ska ha en chans att hålla temperaturökningen på hanterliga nivåer, säger han.

I WMO:s nyhetsbrev varnar Jarraud för att vi snart har ett permanent tillstånd där den globala halten av koldioxid, den mest långlivade växthusgasen, ligger över 400 ppm (parts per million) i atmosfären. Våren 2014 nådde koncentrationen över 400 ppm, på norra halvklotet. Våren 2015 låg den globala genomsnittshalten på över 400 ppm.

Han säger att det innebär att vi går mot högre globala temperaturer, mer extremväder, som värmeböljor och översvämningar, smältande is, höjd havsnivå och försurning av haven.

Dessutom har ökad koldioxidkoncentration och vattenånga tillsammans en förstärkande effekt på växthuseffekten.

”Vi saknar möjlighet att tygla utsläppen av växthusgaser”