Nio kommentarer har "enorm kraft" säger kommissionär för mänskliga rättigheter
Epoch Times redaktionella serie om Nio kommentarer


– Epoch Times redaktionella serie Nio kommentarer är kanske bara en av många yttringar av besvikelse som kineserna har om det kinesiska kommunistpartiet, men dess effekter kan inte längre ignoreras, sade Sev Ozdowski, kommissionär för mänskliga rättigheter i Australien från 2000 till 2005.

Boken Nio kommentarer, har fastän den är förbjuden i Kina, inspirerat miljontals kineser till att lämna det kinesiska kommunistpartiet (KKP). Deras avhopp vilka ökar konstant och nu uppgår till mer än 60 miljoner, är registrerade på en webbplats som har etablerats av Epoch Times.

– Författaren förblir anonym men kraften hos idéerna i boken är enorm, sade han under ett forum i Sydney som hölls för att fira femårsdagen av Epoch Times utgivning av Nio kommentarer om kommunistpartiet.

Ozdowski, som växte upp under den sovjetiska ockupationen och det kommunistiska styret i Polen, jämförde Nio kommentarer med George Orwells 1984 och sade: ”… efter att ha läst den boken [1984], kunde jag inte leva i Polen längre, jag var tvungen att ge mig av.

– Kraften hos idéerna och tankarna i Nio kommentarer och ”det skriftliga uttryckssättet” har gett en liknande effekt i Kina, sade han.

Ozdowski sade att han blev överraskad när han i boken fick veta att en främmande makt, det sovjetiska kommunistpartiet, faktiskt hade grundat och finansierat kommunistpartiet i Kina.

– Så man kan säga att det kinesiska kommunistpartiet föddes ur det kinesiska folkets högförräderi, sade han.

När han läste alla kapitlen märkte han att mycket av beteendet hos de nuvarande ledarna i Kina hade flyttats över från Stalin. Båda länderna förlorade miljontals människor i svält som orsakats av människor, massterror och våld.

– Jag läste i boken att det fanns den här klassregeln, 95 kontra 5. Så 95 procent av befolkningen delades in i olika klasser; det var de som kunde omskolas och förbättras medan 5 procent stämplades som klassfiender och skulle elimineras.

– Detta följer ganska exakt händelserna i det forna Sovjetunionen. Stalin krävde listor från tjänstemän i städerna på upp till 10 personer per population med avsikt att döda dem, sade han.

Ozdowski noterade också liknande attacker på moralregler i samhället.

– Det (KKP) attackerade konfucianer, buddhister och taoister. Mitt arbete med mänskliga rättigheter bekräftar verkligen vad boken säger – kineserna kan inte välja sin egen regering, de har ingen yttrandefrihet, censuren dominerar varje aspekt av deras liv.

– Nio kommentarer uttrycker helt enkelt på ett unikt kinesiskt sätt att ‘tiden är inne’, sade han.

Chen Yonglin, en före detta kinesisk diplomat som 2005 hoppade av till Australien från Kinas konsulat i Sydney, talade också vid forumet.

I sitt tal på mandarin, på direktlänk till Kina, sade Chen att många kineser inte kände till den sanna historien om kommunistpartiet i Kina eller det kinesiska folkets lidande, men efter att ha läst Nio kommentarer insåg de att saker och ting var väldigt annorlunda jämfört med vad de hade blivit uppfostrade till att tro.

De intellektuella och de demokratiaktivister som hade hoppats på att kunna arbeta med kommunistpartiet och förändra det inifrån, såg på samma sätt tydligt att det inte fanns något hopp för demokratin så länge som partiet existerade.

– Varför har inte kommunistpartiet infört demokrati [i Kina]? Jag säger att det beror på att de agerar mot mänskligheten och det som KKP under de senaste 60 åren gjort sig skyldigt till mot dessa människor kan vi aldrig förlåta och aldrig glömma, sade han.

Chen, som hade spionerat på Falun Gong-utövare och andra, något som ingick i hans roll på konsulatet i Sydney, sade att Nio kommentarer hade chockerat den kinesiska kommunistregimens ledarskap till den grad att de hade sökt efter författaren över hela fastlandet och överallt utomlands.

– De satte faktiskt ett antal personer i fängelse i Kina eftersom de trodde att de var författarna, sade han.

– De trodde även att advokat Gao Zhisheng pratade om Nio kommentarer överallt och de satte Gao i fängelse och dömde honom till tre år i fängelse, sade Chen.

Gao Zhisheng, en känd människorättsadvokat som anses vara Kinas motsvarighet till Nelson Mandela, är fortfarande fängslad och hans vistelseort är än idag okänd.

Docent, Tie Ming Yuan, talade också på mandarin och berättade för lyssnarna att Nio kommentarer har spelat en viktig roll i att informera det kinesiska folket om vilka metoder det kinesiska kommunistpartiet har använt för att komma till makten och hur de fortsatte att hålla sig kvar vid makten.

– Tidigare trodde vi aldrig att regeringen inte hade rätt att regera i Kina, men efter att den här boken har publicerats förstår vi att den inte kom till makten genom val eller lagenligt, sade han.

– De kinesiska ledarna är inte intresserade av det kinesiska folket utan endast av att upprätthålla sin egen existens. Av den anledningen har det kinesiska folket inte längre tilltro till partiet, avslutade Tie Ming Yuan.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/25563/