Nigeria: Utbildning avgörande för att förhindra ytterligare blyförgiftning
En nigerisk flicka står utanför en nedriven byggnad där guld tidigare bearbetats av gruvarbetare vilket lett till förgiftning i byn Yargalm i provinsen Bukkuyum i Nigerias nordvästra stat Zamfara. (Foto: Pius Utomi Ekpei/AFP/Getty Images)


Det krävs en kraftig sanering och ett utbildningsprogram för att hjälpa lokalbefolkningen med utbrottet av blyförgiftning i Nigeria, säger en australisk sjuksköterska från organisationen Läkare utan gränser.

– Det krävs en stor koordinerad akutinsats för sanera de förgiftade byarna, se till att de mest utsatta får akut vård samt att hålla en effektiv hälsoutbildning för att förhindra ytterligare förorening av boendeområden, säger australiska Lauren Cooney, kriskoordinator för Läkare utan gränser i Nigeria.

Utbrottet av blyförgiftning i de avlägsna byarna i nordvästra Nigeria har redan skördat fler än 160 offer. Majoriteten var personer under fem år.

Den internationella organisationen Läkare utan gränser arbetar med medicinsk humanitär hjälp tillsammans med hälsomyndigheter i Nigeria. Krisen är ett resultat av illegal guldbrytning i vilken de lokala byborna utvunnit guld från malm som innehåller bly. Byborna krossar och torkar malmen i sina hyddor varefter ett damm bildas. Det faktum att barn har lekt i närheten av jord som dumpats efter utvinningen har bidragit till det stora antalet förgiftade.

Blyförgiftning kan orsaka aptitbrist, njurskador och i allvarliga fall orsaka medvetslöshet, krampanfall och till och med död.

Läkare utan gränser säger att denna typ av malmbrytning bekräftats i två byar och i ytterligare två misstänker man föroreningen.

Så många som tio tusen människor kan ha drabbats och barn under fem år är särskilt utsatta på grund av sin låga kroppsvikt samt att åldern är en avgörande period i deras utveckling.

– Detta är en tragisk situation utan motstycke, i en by har 30 procent av barnen under fem år dött under det senaste året, säger Cooney.

– Det krävs ett samordnat hälsoutbildningsprogram för att åstadkomma beteendeförändringar i syfte att förebygga förgiftning på dessa platser, fortsätter hon.

Enligt Cooney kan vem som helst som exponeras för jord och vatten där dammet har läckt ut påverkas och internationella miljöorganisationer försöker nu sanera platserna.

– Det behöver verkligen ske snabbt, men det är inte så enkelt, säger hon. Det innebär att flytta all den förorenade jorden från dessa områden och sedan slutligen ersätta den med ren jord eller cement på golvet i husen.

Läkare utan gränser har satt upp ett behandlingscenter på säkert avstånd från det förorenade området. Ytterligare ett center ska byggas för att än mer kunna hjälpa barn och utsatta bybor och man arbetar med informationskampanjer för att informera befolkningen om riskerna med illegal guldutvinning.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/37714/