Newgrange - med reservation för dåligt väder
Newgrange gånggrift, Boyne Valley, Irland (Foton: Martin Murphy/Epoch Times)


Vid vintersolståndet, på årets kortaste dag, söker sig en solstråle genom en öppning över ingången. Sakta rör den sig uppför gången till den centrala kammaren, där den träffar den bakre väggen och lyser upp graven.

Varje år väntar en grupp journalister och en grupp vanliga besökare, som deltagit i en lottdragning, på att få bevittna händelsen. I december förra året blev de ”tursamma” vinnarna besvikna då den mulna himlen dolde solen och hindrade ljuset från att nå kammaren.

Den först kände person som bevittnade fenomenet i Newgraven var den nu avlidne professorn Micheal J O’Kelly från arkeologiavdelningen på universitet i Cork. O’Kelly fick första gången se solen lysa upp kryptan på morgonen den 21 december 1967.

O’Kellys dotter, Helen Watanabe-O’Kelly (även hon professor) berättade för Epoch Times om när hon och hennes far varit ensamma på vintersolståndets morgon. Hon tror att det var andra gången hennes far bevittnade händelsen.

Helen studerade på universitetet i Cork när hennes far frågade om hon ville följa med honom på resan till Newgrange.
-Jag minns fortfarande hur det var att vara själv med honom i graven, i absolut mörker, där fanns inga TV-kameror eller andra saker som det är där nu. När ljuset plötsligt kom in och lyste upp bakväggen. Det var otroligt, sade hon.

– I början var det som om en tid för 5000 år sedan talade till mig. Nu känner alla till det här och det är fortfarande underbart, men tidigare fick man känslan av att man upplevde samma sak som de gjorde på den tiden.

Helen befann sig i Newgrange på sin trettioårsdag, 2007, tillsammans med sina båda systrar.
– Det var en underbart klar dag. Vi såg ”ljusvisaren” komma in i kammaren, just så som då jag sett det med min far för 30 år sedan. Det var fantastiskt.

Hon förklarade hur hennes far var en del av utgrävningen av Newgrange som startade på det sena 60-talet. Vid den tiden fanns det ingen som kände till hur solen lyste upp kryptan på årets kortaste dag.

– Han hade grävt fram den och blottat den här öppningen som han kallade för takbox, vilket var en springa där solen lyste in. Efter det funderade han på vad den var till för; kunde den ha någonting med riktningen att göra, vad kunde det rimligtvis vara?

Helen berättar att det var hennes mor, Clair O’Kelly, som först föreslog att den kunde ha någonting med vintersolståndet att göra.


Newgrange sett från sidan

Newgrange sett från sidan

Newgrange uppfördes för ungefär 5000 år sedan. Newgrange, tillsammans med andra liknande platser i Boynedalen som Knowth och Dowth, är utsedda till världskulturarv av UNESCO. Dalen kallas Brú na Bóinne, vilket betyder ”krök i floden Boyne”. Brú na Bóinnes besökscenter, som drivs av the Office of Public Works i Irland, öppnades i juni 1997 och har som mål att tolka och skydda de neolitiska monumenten i Newgrange, Knowth och Dowth

Clair Tuffy, som är manager för Brú na Bóinnes besökscenter, berättade för Epoch Times att centret har som uppgift att tolka kulturen som skapade dessa monument. Det förklarar deras livstil, deras arkitektur och deras begravningsritualer. Det har också en en utställning med en fullskalig kopia av kammaren i Newgrange. Centret är också startpunkten för alla besök till Newgrange.

Clair Tuffy berättade att händelsen sänds live på nätet på the Heritage Irelands webbplats www.heritageireland.ie. Det går också bra att se den i efterhand. Detta året sändes den även på Astronomy Irelands webbplats www.astronomy2009.ie, på grund av att 2009 är det internationella astronomiåret.

Enligt Clair Tuffy finns det ett stort globalt intresse för Newgrange. Förra året kontaktades vi av människor från hela världen, såsom Brasilien, Australien och Amerika, som berättade att de hade sett soluppgången i Newgrange på nätet.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/content/view/9024/