New Yorks tidningar i ekonomisk kris
USA:s största tidningar misslyckas med annonsförsäljningen och upplagorna minskar. (Foto: Scott Olson/Getty Images)


Medan den ekonomiska läget blir allt sämre misslyckas USA:s största dagstidningar med annonsförsäljningen, upplagorna minskar och läsarna söker sig istället till webbsajter. Tidningarnas tryckta upplagor går mot ytterst oroväckande tider.

The New York Times Company, som äger New York Times, The Boston Globe, About.com och ytterligare två dussin tidningar runt om i landet, bekräftade nyligen att de anlitat fastighetsbolaget Cushman & Wakefield. Genom att använda deras byggnad mitt på Manhattan som säkerhet tillförsäkrar The New York Times Company 225 miljoner dollar för finansiering.

Arrangemanget skulle antingen vara i form av inteckning eller som hyrköp, sade företagets ekonomidirektör James Follo via The New York Times.

The New York Times flyttade till sin nuvarande 52 våningar höga skyskrapa i juni förra året. The Times äger dock endast 58 procent av byggnaden – resten ägs av byggnadsentreprenören Forest City Ratner.

Företaget tar detta steg samtidigt som det kämpar med fallande vinster och ökande skulder i ett hårt ekonomiskt klimat. Företaget har 400 miljoner dollar i skulder som skall betalas före maj 2009 och mer än 670 miljoner dollar i långfristiga lån.

The New York Times Company har redan vidtagit åtgärder för att väga upp de sjunkande annonsförsäljningarna och de skyhöga skulderna. The Times Co. har minskat på personalstyrkan och på utdelningen, men trots dessa åtgärder har Standard and Poor’s sänkt kreditvärdigheten till noll och dess aktier har gått ner med mer än hälften under det senaste året.

Samma dag meddelade Tribune Co, ägaren till the Chicago Tribune, the Los Angeles Times med flera dagstidningar, att de inte hade annat val än att lämna in konkursansökan då deras skulder hade växt till 13 miljarder dollar.

Chicagos fastighetsentreprenör Sam Zell, Tribunes ordförande och VD, skyllde de mindre gynnsamma förhållanden på ”perfekt storm” vilket han skrev i sin promemoria till de anställda som Associated Press fick ta del av.

– Kraftigt sänkta inkomster och tuff ekonomi tillsammans med den ekonomiska krisen gör det mycket svårt betala tillbaka skulderna. Alla våra större annonsgrupper har påverkats dramatiskt, fortsatte han.

– Verksamheten skall fortsätta som vanligt från dag till dag, vilket innefattar betalningar och förmåner till de 16 000 anställda, poängterade han.

Men frågan om företagets slutgiltiga öde kvarstår. Tribune Co. noterade i sin konkursansökan att det hade skulder på 13 miljarder dollar och att dess tillgångar uppgick till endast 7,6 miljarder. I sin slutliga analys kommer konkursdomaren att bedöma hur företaget skall rekonstrueras och med borgenärernas insatser bestämma om det skall förbli intakt eller om det skall delas up.

Medan Tribune Co. får behålla ägandeskapet av sina tidningar försöker E.W. Scripps Company och the McClatchy Company att sälja två skuldbetyngda högprofilerade dagstidningar: The Rocky Mountain News (Colorado) och the Miami Herald.

Båda tidningarna har drabbats av stora förluster i annonseringsinkomster. Annonsering i den tryckta tidningen gick ner med ca 20% i det tredje kvartalet och the Miami Herald har lidit av att fastighetsannonserna har sjunkit på grund av Floridas kris på fastihgetsområdet. The Rocky har redan förlorar 11 miljoner dollar från januari till september i år.

Översatt från engelska: http://en.epochtimes.com/n2/united-states/new-york-times-8285.html