New Yorks parker inte så gröna
En övergiven bil i Pelham Bay Park. (Foto: Med tillstånd av NYC Parks Advocates)


Trots att Bloomberg-administrationen ofta har framhävt sin gröna politik och att New Yorks stadsparker är naturligt gröna, har New York Post funnit att de som sköter stadens parker inte återvinner som de förmodas göra och att de vårdslöst dumpar avfall.

– Inte mycket återvinns, vi plockar upp allt möjligt, möbler, betong och även döda djur, säger en anonym arbetare, vars rutt sträcker sig över delar av Brooklyns parker, i en New York Post-artikel.

Enligt New Yorks lag om återvinning ska papper, plast, glas, metall och annat material samlas in och återvinnas. Men parkförvaltningen, som ansvarar för den största delen av stadens yta (14 procent), är inte skyldig att återvinna det som samlas in i parkerna.

Hus-, lägenhets-, och företagsägare i New York får dock böter om de inte återvinner. 

Varje år samlar park- och rekreationsförvaltningen in 35 000 ton skräp enligt NYC Park Advocates.

– Stadens administration har lagt ned enorma resurser på att försöka övertyga allmänheten om att de bryr sig om miljön, säger Geoffrey Croft, ordförande för NYC Park Advocates.

– Återvinning är miljövård till 101 procent. Denna administration känner helt enkelt inte något engagemang för att återvinna, vilket inte bara skadar miljön utan drabbar också skattebetalarna. Det är oförsvarligt att skräp som samlats in i stadens parker går till deponi.

Av de mer än 15 000 soptunnor som finns i stadens parker har parkförvaltningen endast en handfull återvinningskärl i 18 parker. Under 2008 avbröts också komposteringsprogrammet, som årligen samlade in 20 ton löv.

Trots att man
har löv från 2,5 miljoner träd och att ytterligare 750 000 träd tillkommer, med borgmästarens initiativ om ”en miljon träd”, kommer förvaltningen nu att tvingas köpa kompostjord.

Det finns en lag som kräver att New Yorks kommuner ska se till att soporna är uppdelade i ”återvinningsbara och återanvändbara eller innehåller andra komponenter för vilka det finns alternativa ekonomiska marknader”.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24987/