New Yorks första ekologiska energianläggningen för sjukhus


Efter en invigning i onsdags bytte New York-Presbytarian sjukhuset strömkälla och fick Manhattans första  miljövänliga energianläggning.

Med anläggningen utlovar man att minska utsläppen av föroreningar med 20 000 ton per år, vilket är lika mycket som utsläppen från 3 600 bilar. Dessutom gör man en årlig besparing på miljontals dollar.

Med hjälp av den nya energianläggningen kommer New York-Presbytarian sjukhuset och Weill Cornell Medical Center att förse mellan sextio och hundra procent av energin och därigenom minskas förbrukningen av andra energikällor som kärnkraft och kolkraftverk.

-Energianläggningen är en vinst för både patienterna och miljön, och en ekonomisk vinst för vårt sjukhus, sade Stewen J Corwin, vice verkställande direktör och driftschef på New York-Presbytarian sjukhuset i ett nyhetsmeddelande.

-Renare luft innebär hälsosammare miljö och pengarna man sparar genom att använda den här teknologin kan användas till patientvården istället. Genom att visa att en sådan här energianläggning är möjlig även i en komplicerad stadsmiljö hoppas vi att skapa en modell för andra sjukhus i landet så de kan göra detsamma. 

I kraftverksanläggningen på 7,5 megawatt bränns naturgas som ger kontinuerlig elektricitet dygnet runt, 365 dagar om året. Värmen från turbinerna som vanligtvis släpps ut och går till spillo samlas in och återanvänds för att generera ånga som används till uppvärmning och avkylning.

-Den här anläggningen kommer också att kunna förse sjukhusets vårdavdelningar med ström i händelse av ett omfattande strömavbrott som det i nordost 2003, den viktiga reservkraften kommer att säkerställa de viktigaste funktionerna och säkerheten för patienterna sade Fritz Reuter, vice verkställande direktör för institutionsutveckling och fastigheter på NewYork-Presbyterian sjukhuset.

Sjukhuset räknar med att installera en andra, större kraftvärmeanläggning under det kommande året. De får 1,1 miljoner dollar i bidrag för utrustningskostnader från energiforskningsmyndigheten New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA).

http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/24802/