New York tar hjälp av samfundsledare i finanskrisen
New Yorks borgmästare Michael Bloomberg tar hjälp av ledare för religiösa samfund i Pass it on-kampanjen. (Foto: Lixin/Epoch Times)


I New York tar stadsförvaltningen hjälp av religionen för att hantera finanskrisen. Stadens borgmästare Michael Bloomberg presenterade kampanjen ”Pass it on” som genomförs med hjälp av drygt 40 ledare för religiösa samfund i staden. De ska hjälpa till att sprida ekonomisk kunskap till New York-borna. 

Kampanjen, som presenterades 22 december, ingår i en serie åtgärder som ska hjälpa stadens invånare genom de tuffa tider som väntar.

New York-borna räknar in ledarna för sina religiösa samfund bland de mest pålitliga informationskällorna när de ska fatta ekonomiska beslut, visade en undersökning som genomfördes förra året. Pass it on-kampanjen är avsedd att utvidga räckvidden för stadens Finansiella utbildningsnätverk.

– Genom att samarbeta med kyrkor, synagogor och moskéer över hela staden, når vi tusentals som annars inte hade vänt sig till stadsförvaltningen för hjälp. Vi sitter alla i samma båt och vi har ett ansvar att hjälpa varandra så mycket som möjligt, sade Michael Bloomberg. 

Samfundsledarna ska informera om de utbildningsresurser som finns tillgängliga, gratis eller till låg kostnad, och ska uppmuntra dem som lyssnar att föra informationen vidare (därav namnet pass it on). 

De informationspaket som samfundsledarna ska få innehåller metoder för att lära barn hantera krediter och hur vuxna kan vara goda föredömen genom att spara pengar. De innehåller även information om hur man ska hantera kreditkort, ha kontroll på sina skulder, liksom hur man begär skattejämkning. 

– Ekonomiska svårigheter kan vara slitsamma för familjerna. Men genom detta samarbete kan den information som ges och det hopp som skapas spela en avgörande roll. Så länge vi hjälps åt att dra åt samma håll kan vi komma ut ur dessa svåra tider starkare än vi någonsin varit, sade imamen Shamsi Ali.

http://en.epochtimes.com/n2/united-states/new-york-city-faith-financial-crisis-9062.html