New York-politiker får stöd av MR-förespråkare
Övre raden från vänster: före detta journalisten Ma Xiaoming; politikern Michael Benjamin; författaren Chen Xi. Nedre raden: politiske kommentatorn Hu Ping; Jin Zhong, chefredaktör för Open Magazine


Nyligen avslöjade en politiker i New York att han fått ett brev från det kinesiska konsulatet i vilket det försökte påtvinga Broadway en kommunistisk agenda. Flera människorättsaktivister från Kina sade till Epoch Times att de blivit sporrade av lagstiftarnas agerande.

Den 19 december offentliggjorde Michael Benjamin, medlem i New Yorks delstatsparlament, ett brev han fått från det kinesiska konsulatet. Brevet försökte avskräcka honom från att ”på något sätt stödja Holiday Wonders och den kinesiska nyårsshowen Chinese New Year Spectacular. Båda showerna produceras av NTDTV, en oberoende kinesiskspråkig tv-station som har fått utstå upprepade attacker från det kinesiska kommunistpartiet (KKP).

Jin Zhong, chefredaktör på Hongkongs Open Magazine, sade till Epoch Times att han tror att Benjamins agerande är representativt för allmänhetens inställning i USA, och händelsen tyder också på att den amerikanska regeringen nu har en bättre förståelse när det gäller KKP. Han sade att bästa sättet att bemöta ondska är att göra dess handlingar kända.

En före detta reporter från tv-stationen i Shaanxi, Ma Xiaoming, sade att han beundrar Michael Benjamins initiativ. Han sade att det krävs stort mod för att offentliggöra KKP:s dåd.

– Nu vågar KKP:s enväldiga och totalitära regim inte göra saker öppet, det kan endast i hemlighet utföra sina tricks, sade Ma.

Enligt Ma beror KKP:s angrepp på NTDTV:s show att den vill främja godhet och sunda ideal, medan den partikultur som KKP sprider är byggd på destruktiva värderingar som våld och manipulation, så de är oförenliga enheter.

Han tror att KKP:s ingripande enbart kommer att hjälpa till att marknadsföra showen.

Chen Xi, frilansjournalist från Kinas sydvästra provins Guizhou, sade att händelsen ännu en gång har avslöjat KKP:s mentalitet vilken innebär ett avståndstagande från det civiliserade samhället. Händelsen är också ett hårt slag mot KKP.

– Det som är friskt har inget att frukta men det som är sjukt fruktar solen, sade han.

Chen sade att NTDTV:s show inte bara ger genklang utanför Kina, dess påverkan har också spridit sig in i Kina. Ett betydande antal människor bröt igenom internetblockaden i Shanghai och såg reportagen om händelsen.

En välkänd politisk kommentator, Hu Ping, sade att det som politikern i New Yorks underhus har gjort är korrekt; sådana saker måste göras offentliga.

Han sade att KKP inte bara genomför sin hegemonism inom politik och militär, det försöker också att invadera det kulturella området i ett försök att införa sin partikultur i andra länder.

KKP kontrollerar inte bara Kina, de utnyttjar dessutom den frihet som finns i demokratiska länder, menar han.

Översättning och bearbetning av: http://en.epochtimes.com/news/7-12-21/63187.html