New York-bor uppmanas att släcka belysningen för fåglarnas skull
JP Morgan Chase-byggnad i New York City har gått med på att släcka ljuset för programmet "Släckningsdags, New York" (Foto: Chris Hondros / Getty Images)


Tusentals flyttfåglar dör varje höst i New York City. För att motverka detta uppmanar New York-kontoret för National Audubon Society New Yorkborna att släcka ljuset på kvällen under de kommande månaderna.

Initiativet, som kallas ”Släckdags New York”, syftar till att få alla New Yorkbor, och särskilt ägare till skyskrapor, att släcka lamporna mellan den 1 september och den 1 november, från midnatt till gryningen.

Uppskattningsvis 90 000 fåglar dör varje år i New York eftersom de flyger mot byggnadernas glas vid sina försök att flytta till och från häckningsplatser.

Starkt ljus i byggnader på natten kan göra fåglarna disorienterade, eftersom det ”åsidosätter de riktmärken som de navigerar efter, sade Audubon Society, som startade initiativet för fem år sedan för att skydda flyttfåglarna.

Att skydda fåglar är inte den enda fördelen för fastighetsägare när de släcker ljuset, sade organisationen. Om uppmaningen hörsammas kommer det också att minska elkostnaderna.

Till exempel kan en byggnad med 2,5 miljoner kvadratmeter golvyta spara mer än 120 000 dollar i höst om ägarna släcker belysningen på natten.

Kända skyskrapor med släckta ljus nattetid är Time Warner Center, Rockefeller Center, Chrysler Building, Con Edison Clock Tower, New York Times Building och 601 Lexington Avenue.

Forest City Ratner Companies, Durst Properties, Silverstein Properties och JP Morgan Chase Properties har också lovat att släcka lamporna i deras byggnader.

Enligt Audubon Society kan vem som helst delta i initiativet, och det spelar ingen roll hur stor eller liten deras bostad eller verksamhet är. Organisationen ber om att släcka alla lampor på tomma våningar och outnyttjade platser, dra ner persienner om det är möjligt och stänga av taklamporna mellan midnatt och gryning.

Andra stora nordamerikanska städer har också inlett liknande ”Släckningsprogram”. Chicago var den första staden att inleda programmet och fältforskare berättade för Audubon Society att mer än 10 000 fåglar har räddats tack vare detta.

Initiativet stöds av Audubon Society, staden New Yorks park- och fritidsavdelning, Fastighetsägar- och förvaltarföreningen i New York, och Fastighetsnämnden i New York.

Varje fågelkollision kan rapporteras till New York City Audubon Society på 212-691-7483.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/42011/