Neutronforskningsanläggning till Sverige


Sveriges begränsade forskningsbudget kan komma att drabba annan forskning, om det blir som de europeiska ministrarna förordat, att en neutronkälla byggs i Lund. 

1999 rekommenderade OECD att en ny generation av högintensiva neutronkällor skulle byggas, en i Nordamerika, en i Asien och en i Europa. Neutronforskare hade utvecklat den tredje generationens neutronkällor. 

Vill man lysa igenom material är neutroner ett bra instrument och ju fler neutroner desto mer detaljerat blir resultatet, därför ville forskarna ha en kraftfull neutronkälla. Den nya tekniken är som skillnaden mellan att titta på ett föremål i stearinljusets sken och i blixtbelysning.

Neutronerna kan få forskarna att titta på allt från molekyler och medicin till plaster och proteiner. En maskin som är igång kan belysas för att se hur det fungerar inuti, arkeologiska material kan studeras utan att objektet förstörs säger forskarna.

Nya anläggningar står färdiga i USA och Japan och i dagarna har forskningsministrarna i Europa förordat att Lund, i Sverige, ska få Europas forskningsanläggning ESS, European Spallation Source, i konkurrens med Ungern och Spanien. 

ESS är ett europeiskt samarbetsprojekt, inget EU-projekt. Det blir en flervetenskaplig anläggning för avancerad forskning och industriell utveckling.

Sex av nio ministrar förordade den 28 maj Lund i Sverige och Colin Carlile, vd för ESS Scandinavia säger:

– Den klara majoriteten för Sverige betyder att platsen för ESS nu är beslutad. Det är ett stort steg för europeisk vetenskap och för morgondagens vetenskapsmän.

Sverige kommer att stå för 30 procent av finansieringen av den 13 miljarder kronor dyra neutronforskningsanläggningen. Även Danmark och Norge kommer att bidra ekonomiskt.

När Karolinska Institutet 2005 uttalade sin åsikt om neutronspallationskällan ansåg det att det finns större forskningspotential och praktisk tillämpning inom andra källor. Dessutom blir detta en stor nationell satsning vilken säkert kommer att kräva stora uppoffringar från andra forskningsområden på grund av Sveriges begränsade totala forskningsbudget.

Runt år 2020 kommer många av de små gamla anläggningarna i Europa att läggas ned, vilket betyder att anläggningen i Lund måste vara klar 2020.