Neste kritiseras för att använda palmolja
Greenpeaceaktivist utklädd till orangutang på en liknande demonstration utanför Unilevers kontor i London för ett år sedan, 21 april 2008. Greenpeace motsätter sig de expanderande palmoljeplantagen i Indonesien, vilka de menar orsakar miljökatastrofer. Under 2006 dog minst 1500 orangutanger i Indonesien. De flesta dödades godtyckligt av byinvånare efter att ha ätit utsådd, och områdena där de levde har försvunnit till förmån för palmoljeplantagen. (AFP /Alessandro Abbonizio)


Den 4 april krävde Greenpeace att den finska oljeproducenten Neste stoppar användandet av palmolja i dieseltillverkningen, rapporterar finska YLE.

Greenpeaceaktivister iklädda orangutangdräkter delade ut flygblad till de ankommande deltagarna till Nestes årsmöte på Fair Center i Helsinki. Enligt Greenpeace utgör palmoljeutvinningen ett hot mot regnskogen och påskyndar klimatförändringar. På mötet avslog dock Neste Oils vd för förnyelsebart bränsle, Simo Honkainen, Greenpeaces krav.

På fredagen ringde WWF (Världsnaturfonden) in ett uttalande till mötet, i vilket de uppmanade Neste Oil att övergå till så kallad RSPO-certifierad palmolja, palmolja som framställts på att ansvarsfullt sätt. Honkainen sade till YLE att Nestle Oil kommer att övergå till RSPO-certifierad palmolja när det blir tillgängligt på marknaden. 

I sitt pressmeddelande på fredagen hävdade Greenpeace att den RSPO-certifierade oljan inte förhindrar ens den skadligaste miljöpåverkan i klimathänseende, som skövling av regnskog och röja eller svedja bort torvmark. Enligt Greenpeace tillåter RPSO skövling av ståndorter för utrotningshotade djur och även användandet av internationellt förbjudna bekämpningsmedel.

– Neste Oil har meddelat att de avser att stoppa användandet av palmolja innan 2020. Så lång tid har vi inte på oss. Enligt FN:s miljöprogram UNEP kommer nästan all låglandsregnskog i Indonesien vara skövlad då. Neste Oil måste sluta använda palmolja nu, sade Maija Suomela som deltog i Greenpeace palmoljekampanj.

Neste Oil tillverkar biodieselbränsle av palmolja importerad från Malaysia. Företaget planerar att dubbla produktionen i år till 170 000 ton vid raffenaderiet i Porvoo, Finlands näst äldsta stad. 2010 planerar Neste att tillverka 800 000 ton vid en ny facilitet i Singapore och ett liknande raffenaderi ska enligt plan starta i Rotterdam 2011.


Palmfrukter i Riau den 20 mars 2008. Bönder runt om i regionen har börjat odla palmer istället för matgrödor av ekonomiska skäl. För ett decennium sedan användes 400 000 hektar i Riau till palmoljeplantager, 2007 2,1 miljoner hektar. (AFP /Nabiha Shahab)

Palmfrukter i Riau den 20 mars 2008. Bönder runt om i regionen har börjat odla palmer istället för matgrödor av ekonomiska skäl. För ett decennium sedan användes 400 000 hektar i Riau till palmoljeplantager, 2007 2,1 miljoner hektar. (AFP /Nabiha Shahab)