Nervgift i Östersjöfisk kopplas till neurologiska sjukdomar
BMAA är ett nervgift som finns hos cyanobakterier, blå-gröna alger. En ny svensk studie visar att även naturliga populationer av de cyanobakterier som finns i Östersjön varje sommar producerar BMAA under hela blomningssäsongen. Den här NASA Aqua Satellit-bilden visar ett bälte av blå-gröna alger i kring Floridas kuster 2003. (Foto: AFP/NASA)


Ett nervgift har hittats i fisk och andra organismer i Östersjön och på Västkusten. Enligt svenska forskare har giftet kopplats samman med neurologiska sjukdomar såsom ALS, Alzheimer och Parkinson.

På den tropiska ön Guam i Stilla havet var insjuknandet i neurologiska sjukdomar 50-100 gånger högre än på andra ställen i världen efter andra världskriget. Undersökningar har bland annat påvisat höga halter av BMAA i hjärnvävnad hos de sjukdomsdrabbade på Guam. Man har kopplat det till konsumtion av växter och djur med höga halter av ²-metylamino-L-alanin (BMAA). Sedan upptäckte man att BMAA är ett neurotoxin som produceras av cyanobakterier som lever i symbios med dessa växter. 

För fem år sedan upptäckte man att BMAA finns cyanobakterier, benämnda blå-gröna alger i Östersjön.

”Resultatet var häpnadsväckande: över 90 procent av alla undersökta cyanobakterier (bland de frilevande såväl som i dem som lever i symbios med växter) producerar BMAA. Eftersom cyanobakterier är mycket vanligt förekommande i jordar, vattendrag och hav och var bland de första organismerna på jorden har denna upptäckt en både evolutionär, ekologisk och medicinsk betydelse,” skrev Birgitta Bergman, professor i växtfysiologi vid Stockholms universitet, i ett meddelande 2005.

Nu har forskare från bland annat Stockholms universitet och Karolinska institutet arbetat vidare med att studera förekomsten av nervgiftet BMAA i Östersjön. Resultaten, som forskarna själva kallar ”alarmerande och kräver uppmärksamhet”, redovisas nu i den amerikanska vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences. Den nya studien visar att även naturliga populationer av de cyanobakterier som finns i Östersjön varje sommar producerar BMAA under hela blomningssäsongen. 

– Vi har också påvisat att BMAA finns i de djurplankton som lever med dessa cyanobakterier och i ett antal fiskarter i Östersjön, framför allt i bottenlevande fisk, berättar Birgitta Bergman, i ett pressmeddelande idag onsdag. 

BMAA ackumuleras i plankton och i hjärnvävnad och muskler hos vissa fiskar. Forskarna har även funnit toxinet i musslor och ostron på västkusten. 

– Våra resultat är de första som påvisar spridd förekomst av BMAA i ett ekosystem utanför det tropiska Guam. Då cyanobakterier är mycket vitt spridda organismer i ett globalt perspektiv, och var bland de första organismerna på jorden, har denna upptäckt både stort ekologiskt samt potentiellt medicinskt intresse eftersom det finns misstankar om att BMAA kan vara av betydelse för uppkomsten av neurodegeneativa sjukdomar, som ALS och Alzheimers sjukdom, säger Sara Jonasson, forskare i växtfysiologi vid Stockholms universitet.