Nej till förbud mot dubbdäck


Halten partiklar i luften på svenska gator och vägar är bland Europas högsta. Främsta orsaken är dubbdäcken. Men Vägverket har inga planer på att föreslå förbud.

Myndighetens miljödirektör Lars Nilsson kallar den dåliga gatuluften ett folkhälsoproblem. Han tror dock inte att man ska lösa det med att tvinga bilisterna att köra odubbat.

– Jag tycker det är för tidigt att föra diskussionen om ett förbud, av två skäl. Det ena är att det är väldigt nya data och fakta som ligger till grund för den här debatten och medvetenheten ute i samhället om de här problemen är för låg för att direkt börja diskutera förbud, säger Lars Nilsson till TT.

– Det andra skälet är att vi behöver ha bättre på fötterna när det gäller vilka partiklar som har vilken farlighet. Vi behöver lite mer forskning bakom en diskussion.

Detta i samband med att problemen kring vinterdäck och luftkvalitet diskuterades vid trafikforskningsinstitutet VTI:s Transportforum i Linköping i dag.

Vägverket vill inte heller överväga geografiskt begränsade förbud, till exempel i Stockholm eller Göteborg.

– Jag tror det finns utrymme för många stockholmare att använda vinterdäck utan dubb, medan det finns större anledning att ha dubb i andra delar av landet. Lokala förbud eller lokala avgifter har jag inte tänkt på, men där finns ju alltid ett gränsproblem. Folk bor ju inte bara i Stockholm utan rör sig mellan Stockholm och andra delar av landet, säger Vägverkets miljödirektör.

– Vi ska inte börja med att hamna i en förbudssituation utan i en informationsdiskussion. I Norge har man avgiftsbelagt dubbkörning i de fyra största städerna. För att förbättra luftkvaliteten forskar man också kring effekterna med olika mängder dubb i däcket.

I Linköping redogjorde VTI-forskaren Mats Gustafsson för vad man i dag vet om vinterdäckens, och framför de dubbades, påverkan på luftkvaliteten. Han visade bland annat ett diagram över partikelhalter från Södra länken i Stockholm. Halterna mångdubblades så fort dubbdäcken kom på.