Nej till barnmorskeaborter


Socialminister Göran Hägglund vill inte låta barnmorskor ta hand om tidiga aborter. Det uppgav han under en debatt i riksdagen i dag och gick därmed emot Mona Sahlin (s), Barbro Westerholm (fp) och Annika Qarlsson (c).

Socialminister Göran Hägglund säger nej till att låta barnmorskor ta hand om tidiga aborter.

– Det handlar om patientsäkerhet, säger han.

I en interpellationsdebatt i riksdagen på tisdagen ställdes han mot Mona Sahlin (s), Barbro Westerholm (fp) och Annika Qarlsson (c), som alla argumenterade för att barnmorskor ska få utbildning för att ta över medicinska aborter, som görs före vecka nio. Det skulle bland annat korta köerna och leda till att kvinnorna snabbare får aborter gjorda.

Att stänga dörren är olyckligt. Lyssna på våra argument, vädjade Qarlsson.

Westerholm erinrade om den hetsiga diskussion som föregick beslutet att låta barnmorskor skriva ut p-piller.

– Men det gick mycket bra och det kom för att stanna, sade hon och uppmanade Hägglund att tänka om.

Sahlin tog upp att medicinska aborter inte ens fanns när lagen skrevs 1975.

– Detta är en värdighetsgaranti för kvinnor som har beslutat sig för abort, sade Sahlin, som fann det obegripligt att Hägglund tvekar.

Hägglund hänvisade till att Socialstyrelsen håller på att inventera kötiderna. Samtidigt slog han fast att det inte finns något självklart samband mellan köer och att utvidga kretsen som utför aborter.