Negativ livssyn ökar risken för demens
Positiva tankar och attityder kan ge förändringar i kroppen som stärker immunförsvaret, ökar de positiva känslorna, minskar smärta och kronisk sjukdom och lindrar stress. (Foto: Natalia Davydenko/Thinkstock)


Ditt sinnestillstånd påverkar din hälsa mer än vad du kanske tror. I själva verket påverkar det inte bara humöret utan även den fysiska hälsan.

Negativa känslor är naturligtvis särskilt skadliga och dessa inbegriper hela registret från depression och ångest till pessimism och, enligt den senaste forskningen, även cynism.

Om man har en djup misstro mot andra, till exempel att man ofta misstänker att andra fuskar eller bedrar, eller roffar åt sig, eller tror att andra är lögnaktiga, eller opålitliga, kan man löpa en ökad risk för demens.

Cynisk misstro beskrivs som en tro på att de flesta människor är egennyttiga och tänk er bara på sig själva i stället för att söka det bästa för samhället och andra.

En studie har visat att människor som bar på mycket cynisk misstro hade 2,5 gånger större risk att utveckla demens än de som bär på låg misstro. Studien har publicerats av American Academy of Neurology.

Vissa experter beskriver det som en form av kronisk ilska. Upptäckten bekräftar den forskning som visat att negativa känslor, och cynism i synnerhet, kan leda till dålig hälsa.

Till exempel är cyniska människor mer benägna att röka och bli överviktiga, och mindre benägna att motionera. De har också svårare att hantera stress och är mer benägna att utveckla kronisk inflammation, som är kopplad till kroniska sjukdomar inklusive demens. Här några exempel som forsning visat:

• Kvinnor med cynisk, fientlig attityd löper större risk att dö i förtid och har högre dödlighet i kranskärlssjukdom, än kvinnor med "positiva framtidsförväntningar"

• Personer med cynisk attityd kan lida mer av stress, och får inte i lika hög grad de stressavlastande fördelarna som positivt socialt stöd kan erbjuda .

• Cynisk fientlighet är förknippad med dålig munhälsa.

• Cynisk fientlighet är kopplat med ökad benägenhet för inflammation, vilket kan bidra till ökad risk för hjärtsjukdomar.

• Cynisk fientlighet har samband med ökad metabolisk belastning bland medelålders och äldre vuxna.

Hur kan negativa känslor skada din hälsa?

 Nu är det påvisat att den känslomässiga hälsan för en ständig komplicerad dans med den fysiska hälsan, så att det är nästan omöjligt att reda ut de två. Något som påpekas av läkaren Stephen Sinatra: 

"Undertryckt ilska, raseri, förlust av betydelsefulla relationer (sorg), och känslomässig isolering och brist på intimitet med andra är alla dolda känslomässiga riskfaktorer som kan bidra till utvecklingen av hjärtsjukdomar. Många kardiologer erkänner inte dessa känslomässiga faktorer som ofta ligger till grund för andra allmänt erkända riskfaktorer som överdriven rökning, olämplig kost, och även högt blodtryck och förhöja kolesterolnivåer."

Negativa känslor som ilska och fientlighet utlöser en kaskad av fysiska reaktioner som sträcker sig genom hela kroppen, bland annat ökad hjärtfrekvens, arteriell spänning och blodtryck. Tillsammans kan dessa leda till förändringar i blodflödet som gynnar uppkomsten av blodproppar samt utlöser inflammation.

Enligt en studie, (som publicerats av European Society of Cardiology), har det visat sig att när en person är arg, ökar risken för hjärtinfarkt med nästan fem gånger och risken för stroke med mer än tre gånger under två timmar efter ett raseriutbrott, jämfört med när de inte är arga. Risken var ännu större bland dem som tidigare haft hjärtproblem.

Känslor kan faktiskt få människans gener till att antingen uttrycka hälsa eller sjukdom, och om du är kroniskt cynisk, arg, eller benägen till okontrollerade utbrott kan du oavsiktligt sabotera din hälsa. Det är därför jag rekommenderar att du arbetar på att övervinna dina känslomässiga hinder, oavsett om de är baserade på ångestfaktorer i livet eller mer djupa känslomässiga trauman som kan ha fått dig till att bli "arg på världen."

Din mentala styrka kan skapa hälsa och helande

Känslan av lycka – vare sig du likställer den med optimism, glädje, välbefinnande, personlig framgång, går hand i hand med sundare vanor. Människor som är på gott humör tenderar att äta bättre, träna oftare, och ha bättre sömn än de som inte är det, medan de som är cyniska eller arga tenderar att äta dåligt, dricka för mycket alkohol, röka, och inte motionera.

Det kan också vara så att de hälsosamma vanorna bland glada människor leder till bättre hälsa, vilket i sin tur leder till bättre humör och lycka. Positiva tankar och attityder kan också ge förändringar i kroppen som stärker immunförsvaret, ökar de positiva känslorna, minskar smärta och kronisk sjukdom och lindrar stress.

En studie visade till exempel att lycka, optimism, livstillfredsställelse, och andra positiva psykologiska egenskaper är förknippade med en lägre risk för hjärtsjukdomar.

Kort sagt, medan fientlighet ökar risken för hjärtproblem och kroniska sjukdomar, minskar lycka och glädje risken för sjukdomar. Det är till och med vetenskapligt visat att lycka kan förändra dina gener! Ett forskarteam vid University of California, kom fram till att personer med en djup känsla av lycka och välbefinnande hade lägre nivåer genuttryck för inflammation och starkare immunförsvar.

Detta faller inom sfären för epigenetik – faktorer bortom kontrollen av generna, såsom val av livsstil, kost, och tänkesätt som förändrar dina geners funktion genom att vrida dem av och på, vilket dina känslor kan göra för att förbättra eller förvärra. Tidigare forskning har även visat att positiva känslor – inkluderat att vara glad, livlig, och lugn – tycks spela en roll för immunförsvaret. En studie visade att när glada människor utsattes för förkylnings- och influensavirus, var de mindre benägna att bli sjuka, och om de blev det, uppvisade de färre symptom.

Är du cynisk till naturen? Du kan lära dig att förändra dig

Vissa människor är naturligt mer positiva än andra, men det betyder inte att du sitter fast med en fientlig eller arg attityd. Om du vet att din attityd är negativ så försök inse att du aktivt kan arbeta mot att bli mer positiv. Detta kommer inte bara att gynna din hälsa, du kommer säkert hitta mer glädje i ditt liv också.

Det är inte så svårt som man kan tro. Dagliga vanor som du har full kontroll över kan skapa eller förstöra din lycka. Var och en av de goda vanorna nedan har kopplats till ett mer positivt känslomässigt tillstånd. Att försöka praktisera dessa i ditt eget liv är bara ett sätt att öka din egen personliga lycka:

Att ge: gör saker för andra

Relationer: ta kontakt med människor

Motion: ta hand om din kropp

Uppskattning: lägg märke till omvärlden

Prova på något nytt: lär dig nya saker

Riktning: ha mål att se fram emot

Seghet, resiliens: hitta sätt komma tillbaka efter påfrestningar

Känslor: ha en positiv inställning

Acceptans: vara nöjd med vem du är

Meningsfullhet: att vara en del av något större

De som är lyckliga tenderar att följa vissa vanor som skapar frid i deras liv. Om du lär dig att tillämpa dessa vanor i ditt eget liv finns det en stor chans att du kommer att bli mer positiv.

Publicerad med tillstånd från Mercola.com. Läs originalartikeln. Mercolas uppdrag är att utbilda och ge enkla verktyg som hjälper att begränsa eller undvika dyra och potentiellt farliga läkemedel och kirurgi.  Mercola är en av New York Times bästsäljande författare, och har varit med i bland annat TIME, LA Times, CNN, Fox News, ABC News.

Översatt och förkortad från engelska.