Neandertalare tillagade växter enligt ny studie
Forskare har funnit direkta bevis för att neandertalmänniskan tillagade växter. (Med tillstånd av George Washington University)


Neandertalmänniskor för cirka 36 000 år sedan åt en mängd olika växter.  En ny studie visar att de till och med tillagade en del av dem.

I studien, som publicerades på nätet i PNAS i slutet av förra året, har man analyserat växtmaterial som fastnat i tandstenen hos tre neandertalmänniskor som hittats i Belgien och Irak. Kvarlevorna var mellan 36 000 och 50 000 år gamla.

”Informationen visar att neandertalmänniskor i båda miljöerna hade en rik variation av växter i sin föda, såsom gräsfrön (Triticeae cf. Hordeum), dadlar (Phoenix), baljväxter (Faboideae), underjordiska lagringsorgan och andra ännu inte identifierade växter. Flera av växterna hade tillagats innan de åts upp. Stärkelsen i många av gräsfröna visade skador som är typiska tecken på att de tillagats,” sägs det i forskningsrapporten.

Forskarna fann att skadan som dessa plantor fått motsvarar de som uppkommer vid bakning eller kokning.

Tidigare forskning, som till exempel upptäckten av härdar och bränt material, har tytt på att neandertalmänniskan kunde laga mat, men detta är den första studien i vilken man funnit direkta bevis för det.

Andra bevis tyder på att neandertalmänniskan sökte föda på liknande sätt som moderna människor; småvilt, havs- och växtföda. De gjorde upp eld och tillagade maten likt hur vi gör idag redan under mellersta pleistocen för 781 000 till 126 000 år sedan, enligt forskarna.

Översatt från engelska: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/48381/