Naturskyddsföreningen kräver trovärdighet
Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson riktar sju miljöförslag till regeringen inför ordförandeskapet i EU 2009. (Foto: SNF.se)


Hur Sverige i dagsläget utformar sin miljöpolitik avgör trovärdigheten inför ordförandeskapet i EU 2009, menar Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen som anser att det krävs ett ambitiöst svenskt klimatmål.

En förslagslista med åtgärder har presenterats av Naturskyddsföreningen riktat till regeringen. Miljöminister Andreas Carlgren var på plats på seminariet i Stockholm där frågan diskuterades och redogjorde för regeringens prioriteringar inför 2009.

– Sverige har under hela sitt medlemskap i EU drivit miljöfrågan framgångsrikt, oavsett vilken regering vi har haft. Jag hoppas att det kan arbetet kan fullföljas med en framgång i miljöfrågan 2009, sade Mikael Karlsson.

Naturskyddsföreningens förslagslista till regeringen.

  • Ett mål på minst 30 procents utsläppsminskningar av växthusgaser inom EU till 2020
  • Full auktionering av utsläppsrätterna i EU:s handelssystem
  • Ett mål på 20 procent av hållbar förnybar energi
  • Starka politiska bindande mål för energieffektivitet
  • Utsläppsgränser för bilar, 120 gr CO2/km 2012 och 80 gr CO2/km i nästa steg (2020)
  • Stoppa minskningen av den biologiska mångfalden
  • En ny ”Stockholmsstrategi” som kombinerar välfärdsmålen från Lissabonstrategin med miljömålen från Strategin för hållbar utveckling (”Göteborgsstrategin”) och att EU:s budget understödjer detta