Naturgas kan bli framtidens energikälla
Vindkrafter vid en energieffektiv by i Tyskland, Feldheim, den 16 oktober 2014. EU hoppas att minska sin energikonsumtion med 20 procent till år 2020 och hoppas få fler energikällor. (Odd Aandersen / AFP/ Getty Images)


Tyska vindkraftverk snurrar i byn Feldheim söder om Berlin. EU hoppas minska energiförbrukningen med 20 procent till 2020.

Användningen av naturgas förväntas öka avsevärt under de kommande åren. På en konferens i Bryssel i november sade Internationella industrirådets chefsekonom för global energiekonomi, Fatih Birol, att naturgas snart kommer att vara den största energikällan i världen.

Enligt honom är den största fördelen med naturgas att det är en av de renaste fossila bränslena. Det avger ungefär hälften så mycket CO2 som kol och ungefär en fjärdedel mindre än bensin. Tidigare har handel med gas varit bundet vid långtidskontrakt men en ny trend pekar mot mer flexibla lösningar.

– Vi kommer att se en ökad handel med gas. Det finns gas som kommer från Australien, från Västafrika, Östafrika, Nordamerika och andra länder. Så gasmarknaden kommer att bli mer flexibel i framtiden. Det här är goda nyheter för gassäkerhet och tillgången på gas för hela världen, sade Birol.

Gas säkerställer energin i Europas

På konferensen var alla energiexperter överens om att EU bör sprida sin import av gas och inte förlita sig på Ryssland. Ryssland förser EU med omkring en tredjedel av dess olja och naturgas.

– Det kommer att komma nya gasexporterande länder som Australien, USA, Kanada och Östafrika. Det innebär fler valmöjligheter för europeiska länder att sprida sin importportfölj för att förbättra europeisk energisäkerhet, sade Birol.

Global utblick

Enligt Internationella industrirådet visar den globala bilden av efterfrågan på gas att Kina och Mellanöstern kommer att vara stora importörer av gas.

USA, Australien och Afrika kommer att ha en stor del av världens gasexport. De kommer att vara huvudaktörer på den framtida gasmarknaden.

Tillväxtindustrierna i världen kräver mer energiresurser varje år och Erik Waerness, chefsekonom på Statoil säger att energi måste komma från en ren källa.

– För att få tillräckligt mycket energi på ett hållbart sätt måste vi ersätta kol med gas. För att kunna minska utsläppen från fossila bränslen och CO2-halten i den globala enerigianvändningen måste länder som för närvarande använder för mycket kol få tillgång till så mycket gas som möjligt. Särskilt i Asien, sade han.

Enligt Waerness är förnybar energi en annan lösning.

Minskad energiförbrukning

Europakommissionens direktör för Nya och förnybara energikällor, Marie Donnelly, sade att även om förnybara energikällor är viktiga så måste efterfrågan på energi minskas. Den viktigaste aspekten för trygg energiförsörjning är i själva vecket att minska efterfrågan, att bli mer energieffektiva.

Och det är i den riktningen Europa rör sig. EU vill minska energiförbrukningen med 20 procent genom energieffektivitetsåtgärder till år 2020.

Översatt från engelska