”Nätgenerationen” existerar inte, enligt ny studie
Unga universitetsstuderande blir lätt distraherade av sociala medier och sms, enligt ny forskning. (Littleny/Dreamstime.com)


Trots att de har teknik överallt omkring sig använder inte alla elever tekniken eller är duktiga på den, enligt ny forskning. Man fann dock att elever under 25 lätt distraheras av mobiltelefoner och sociala nätverk.

Forskningen, som leddes av Christopher Jones på Open University, studerade hur dagens universitetselever använder teknik för studier och sociala syften. Mer än 2000 förstaårselever på fem engelska universitet undersöktes och ett urval av 68 elever intervjuades i studien. En del elever förde också dagbok genom att filma och skriva om sitt användande av teknik under en 24-timmarsperiod.

“Vår forskning visar att argumentet om att det skulle finnas ett generationsskifte mellan dagens generation av unga människor som översvämmas av ny teknik och äldre generationer som är mindre familjära med tekniken inte är korrekt”, sade Jones i ett uttalande.

”De olika sätt på vilka unga människor använder teknik idag visar att argumentet är alltför enkelspårigt och att en ny specifik generation, ofta kallad ’nätgenerationen’, med hög teknisk kunskapsnivå inte existerar.”

Resultaten visade att en liten minoritet av eleverna inte använder e-post, medan andra till en början är konfunderade över vidden av tekniker som nu finns tillgängliga på universiteten. Närmare 98 procent av eleverna som deltog i studien ägde en mobiltelefon, omkring tre fjärdedelar ägde en bärbar dator, och mer än en tredjedel ägde en stationär dator.

Små skillnader kunde observeras mellan könen, då manliga och kvinnliga elever rapporterade liknande IT-kunskaper. Manliga elever var dock mer självsäkra i användningen av kalkylblad och grafiska program liksom ljud- och bildprogram, samt gällande skötsel av datorer och säkerhetskontroller.

Emellertid observerades en skillnad i teknikanvändningen mellan yngre och äldre elever. Elever som var 20 år eller yngre var mer engagerade i sociala nätverk som Facebook och Twitter, sms, chattar, samt i filmtittande eller i uppladdning av bilder, medan teknikanvändningen hos dem över 25 befanns vara mer relaterade till studierna än till fritiden. Närmare 80 procent av eleverna över 35 engagerade sig aldrig i sociala nätverkssidor.

Den här överanvändningen av teknik, framför allt sociala nätverk och sms, och dess distraherande effekter, nämndes frekvent i intervjuerna. Dock utvecklade eleverna strategier som att stänga av apparaterna under studierna eller att bara använda dem under bestämda pauser.

Trots att tekniken finns för att studera var som helst, väljer eleverna fortfarande sina sovrum eller universitetsbiblioteken, precis som eleverna gjorde för 10 år sedan, enligt studien.

Mer än två tredjedelar av eleverna sade att deras tillgång till teknik på universiteten var tillräcklig för behovet i deras studier, och det finns inga bevis för att universiteten misslyckas med att uppfylla elevernas tekniska krav, sammanfattade forskarna.

Artikel på engelska